Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Výber z legislatívy

Dátum: Rubrika: Právo

Prinášame prehľad novelizovaných predpisov uverejnených v Zbierke zákonov v ostatnom období, ako aj usmernenia publikované vo Vestníku Ministerstva zdravotníctve SR.

NOVELIZOVANÉ PREDPISY

Zariadenia sociálnych služieb – vnútorné prostredie

Vyhláška MZ SR č. 210/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia (účinnosť od 1. októbra 2016)

Vyhláška zohľadňuje dlhoročné skúsenosti orgánov verejného zdravotníctva pri výkone štátneho zdravotného dozoru v ubytovacích zariadeniach rôzneho typu, ako aj nové poznatky na rozsah poskytovaných služieb v zariadeniach sociálnych služieb a s tým súvisiace požiadavky na priestorové a dispozičné vybavenie ubytovacích zariadení sociálnych služieb a nové poznatky v oblasti požiadaviek na kvalitu vnútorného ovzdušia. Vyhláška ďalej spresňuje a zjednocuje terminológiu používanú v oblasti poskytovania ubytovania v zariadeniach sociálnych služieb. Súvisí s nadobudnutím účinnosti zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v platnom znení a s platnosťou WHO Guidelines pre kvalitu vnútorného ovzdušia, vybrané znečisťujúce látky, 2010. Cieľom je zosúladiť používanú terminológiu z cit

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály