Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Výber z legislatívy

Dátum: Rubrika: Právo

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Z aktuálnej legislatívy vyberáme:

V Zbierke zákonov vyšlo:

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 443/2013 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane.
Vyhláška nadobudla účinnosť 1.2.2014.

Vyhláška Ministerstva ­zdravotníctva Slovenskej republiky č. 445/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov.
Vyhláška nadobudla účinnosť 1.1.2014.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 447/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2014.
Vyhláška nadobudla účinnosť 31.12.2013.

Vyhláška Ministerstva ­zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2014.
Vyhláška nadobudla účinnosť 31.12.2013.

Zákon č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014.
Zákon nadobudol účinnosť 1.1.2014.

Vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR č. 50 – 60/2013 dňa 20.12.2013 vyšlo:

18. Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2013 – 2016.

19. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na diagnostiku a liečbu lymskej choroby.

20. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 35414/2009-OZS pre včasnú diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka v znení Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S05006/2012-OZS.

21. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o lekárskom poukaze na individuálne zhotovenú stomatologickú zdravotnícku pomôcku na mieru.

Zdroj: www.zbierka.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály