Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Výber z legislatívy

Dátum: Rubrika: Právo

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Vyberáme z aktuálnej legislatívy.

V Zbierke zákonov vyšlo:

Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 8/2014 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente.
Vyhláška nadobudla účinnosť 1.2.2014.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky.
Vyhláška nadobudla účinnosť 1.2.2014.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky.
Vyhláška nadobudla účinnosť 1.2.2014.

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 11/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku.
Vyhláška nadobudla účinnosť 1.2.2014.

Vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR vyšlo:

V čiastke 1-10 zo dňa 29. januára 2014 bolo uverejnené:

  1. Štatút Pracovnej skupiny pre rozvoj v odbore všeobecné lekárstvo.
    Štatút nadobudol účinnosť 1.1.2014.
  2. Rozhodnutie č. Z58116-2013-OZZAP o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Nitra.
    Zriaďovateľská listina sa mení s účinnosťou od 1.1.2014.
  3. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S05281-OZS-2013 o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.
    Usmernenie nadobudlo účinnosť 1.2.2014.

Zdroj: www.zbierka.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály