Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Výber z legislatívy

Dátum: Rubrika: Právo

Aktuálne z legislatívy vyberáme

Zákon č. 244/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tento zákon nadobudol účinnosť 1. 9. 2012.

Zákon č. 252/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Tento zákon nadobudol účinnosť 1. 9. 2012 okrem čl. I bodov 1 až 9, bodov 18 až 27, bodov 29 až 55, § 293ch až 293co v bode 56 a bodu 57, čl. II a III, čl. IV bodov 1 až 7, bodov 9 až 104, bodov 106 až 116, § 123ae až 123ak v bode 118, bodov 119 a 120, čl. V a VI, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2013, čl. IV bodu 105, ktorý nadobúda účinnosť 1. 1. 2014 a okrem čl. I bodov 10 až 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. 8. 2016.

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 254/2012 Z. z. o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011.
Tento výnos nadobudol účinnosť 1. 9. 2012.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 262/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012.
Táto vyhláška nadobudla účinnosť 10. 9. 2012.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 263/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kritériách na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín a na jej vyradenie z tohto zoznamu.
Táto vyhláška nadobudla účinnosť 10. 9. 2012.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 264/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaraďovaní poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín.
Táto vyhláška nadobudla účinnosť 10. 9. 2012.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 265/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na obdobie od 1. júla 2012 do 31. decembra 2012.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 10. 9. 2012.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 266/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov.
Táto vyhláška nadobudla účinnosť 10. 9. 2012.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 267/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.
Táto vyhláška nadobudla účinnosť 10. 9. 2012.

Zdroj: www.zbierka.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály