Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Výber z legislatívy

Dátum: Rubrika: Trendy

V Zbierke zákonov vyšlo:

  • Zákon č. 125/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – účinný od 21. mája 2020.

Novelou zákona sa zriaďujú mobilné odberové miesto a epidemiologická ambulancia ako nové zdravotnícke zariadenia; upravuje sa možnosť vykonávania dočasnej odbornej stáže občanom z tretích štátov po uznaní dokladu o vzdelaní, ktorí nemajú uznanú odbornú kvalifikáciu; upravujú sa niektoré aspekty vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Novela prináša riešenie postupu v prípade, ak nebolo možné poskytnúť pacientovi kúpeľnú starostlivosť a postupu v prípade neabsolvovania zubno-lekárskej preventívnej prehliadky v roku 2020; upravuje niektoré práva a povinností platiteľov poistného a zdravotných poisťovní; rozširuje prístup zdravotníckeho pracovníka záchrannej zdravotnej služby k údajom osoby z elektronickej zdravotnej knižky za posledných 12 mesiacov.

  • Opatrenie č. 135/2020 Z. z o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2020 – účinné od 29. mája 2020.

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. mája 2020 č. S08817-2020-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2020 v sume 21,84 eura za jeden bod.

  • Nariadenie vlády SR č. 166/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok – účinné od 23. júna 2020.

Ide o transpozíciu nariadenia (EÚ) č. 2017/745 o zdravotníckych pomôckach, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na bezpečnosť zdravotníckych pomôcok.

  • Nariadenie vlády SR č. 167/2020 Z. z.,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály