Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Výber z legislatívy

Rubrika: Aktuality

V Zbierke zákonov vyšlo:
-
Nariadenie vlády SR č. 369/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov - účinné od 1. januára 2021.
Zmena nariadenia priniesla odstránenie nesúladu niektorých ustanovení upravujúcich výkon odborných pracovných činností v zdravotníckych povolaniach farmaceut, sestra a pôrodná asistentka a ustanovení upravujúcich špecializačné štúdium v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály