Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Výmenný systém informácií na vnútornom trhu Európskej únie (IMI systém) v oblasti uznávania kvalifikácií

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Rýchlosť a prístup k požadovaným a potrebným informáciám dnes predstavuje kľúčovú vec v mnohých oblastiach. Nie je tomu inak ani v oblasti uznávania kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov v rámci priestoru členských krajín Európskej únie tzv. vnútorného trhu Európskej únie. Európska komisia ako nositeľ myšlienky a garant dodržiavania podmienok a štruktúry uznávania kvalifikácií podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií spustila v novembri 2007 do prevádzky skúšobnú pilotnú verziu internetovej aplikácie systému IMI (Výmenný systém informácii na vnútornom trhu Európskej únie).

V skúšobnej pilotnej verzii bol systém funkčný len pre zdravotnícke povolania lekár, farmaceut a fyzioterapeut. Národným koordinátorom systému za Slovenskú republiku bolo a stále je Ministerstvo hospodárstva SR, pričom za kompetentné orgány SR v oblasti uznávania kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov bolo nominované Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) a Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“).

Ministerstvo zdravotníctva ako kompetentný orgán za oblasť potvrdzovania vzdelania zdravotníkov získaného v Slovenskej republike a bývalom Československu a za oblasť uznávania lekárskych špecializácií získaných mimo územia SR a ministerstvo školstva ako kompetentný orgán zodpovedá za oblasť uznávania tzv. základných kvalifikácií získaných mimo územia SR.

Systém po roku fungovania prešiel z pilotnej skúšobnej verzia na tzv. „ostrú“ verziu, pričom postupne rozširoval svoju pôsobnosť aj na povolania zubný lekár, sestra a pôrodná asistentka. Dnes systém pokrýva všetky zdravotnícke povolania a je veľmi efektívnym a operatívnym nástrojom výmeny informácií medzi kompetentnými orgánmi v tejto oblasti. Sú v ňom zapojené všetky členské štáty Európskej únie, ako aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.

Systém má samozrejme oveľa širšie zameranie a neslúži len pre oblasť zdravotníctva, ale aj pre systém uznávania iných kvalifikácií.

Primárne však bol budovaný ako informačný nástroj podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, a teda aj jeho súčasné využitie je o mnoho širšie ako popisujem v tomto príspevku.

Ako sa systém prakticky aplikuje v systéme uznávania kvalifikácií sa pokúsim priblížiť na veľmi triviálnej modelovej situácii, v ktorej bude ministerstvo zdravotníctva figurovať ako odpovedajúci orgán v žiadosti formulov

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály