Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zodpovednosť jednotlivca za svoje zdravie?

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Vzhľadom na finančnú náročnosť udržiavania fungovania zdravotných systémov jednotlivých krajín je v súčasnosti pre médiá, politikov, odborníkov a nimi formovanú verejnú mienku zložitou oblasťou téma využívania verejných zdrojov na liečenie chorôb súvisiacich s nezdravým životným štýlom jednotlivcov.

Predmetom diskusií je miera intervencií štátu v prospech pomoci pre pacientov trpiacich nadváhou alebo fajčiarov. Kritici prirovnávajú tento postup k vyslovenému „odmeňovaniu jednotlivcov za ich hazardovanie so zdravím“. Podľa tejto kritiky jednotlivci, ktorí nedokážu žiť zdravo, tým nenapĺňajú svoj určitý nepísaný záväzok voči spoločnosti. Aj napriek týmto argumentom je vynakladaných mnoho zdrojov na pomoc tým, ktorých životný štýl prispieva k ich zlému zdravotnému stavu, či už ide o chirurgické zásahy pri znižovaní hmotnosti, rôzne stimuly podporujúce ohľaduplné správanie sa k vlastnému zdraviu, bezplatné testovanie sexuálneho zdravia, poskytovanie pomôcok na odvykacie kúry fajčiarom a podobne.

Dnešná doba kladie dôraz na osobnú zodpovednosť každého jednotlivca za svoj život, a teda aj za svoje zdravie. Kľúčovým predpokladom pre toto tvrdenie je, že jednotlivci pri určovaní svojho životného štýlu konajú slobodne a sú morálne zodpovední za ohrozovanie vlastného zdravia. Tí, čo si neplnia svoj záväzok voči spoločnosti žiť zdravo, si menej zaslúžia zdravotnú starostlivosť ako tí, ktorí tento nepísaný záväzok plnia. Táto predstava o dôležitosti osobnej zodpovednosti jednotlivca za svoje zdravie je čoraz viac začleňovaná aj do jednotlivých zdravotných politík sociálneho štátu. Presadzuje sa tak predstava, že jednotlivec je morálne zodpovedný za svoje nesprávne zdravotné návyky a konania ohrozujúce jeho zdravie. Tento článok má za cieľ predložiť niektoré argumenty, ktoré priniesol výskum príčin ochorení vyplývajúcich zo životného štýlu a mal by napomôcť k reálnejšiemu posudzovaniu morálnej zodpovednosti jednotlivcov za svoje zdravie.

Neprenosné ochorenia a ich záťaž na zdravotnú starostlivosť

Jednu z najväčších výziev pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti predstavuje predchádzanie vzniku neprenosných chorôb súvisiacich so životným štýlom. Sem patrí diabetes, kardiovaskulárne a onkologické ochorenia, chronické respiračné ochorenia a duševné poruchy. Svetová zdravotnícka organizácia nedávno určila riešenie vzniku neprenosných ochorení ako najdôležitejšiu časť svojej agendy, keďže dospela k záveru, že spôsobujú viac než 86 % všetkých úmrtí a 77 % v európskom regióne. Rizikové správanie ako je fajčenie, zlé stravovacie návyky a nedostatok fyzickej aktivity prispievajú k pravdepodobnosti vzniku neprenosných ochorení. Aj napriek vládnym informačným kampaniam zameraných na zníženie rizík je nezdravý životný štýl v jednotlivých krajinách stále veľmi rozšírený. Preferovanie nezdravého životného štýlu a s tým súvisiaci vznik neprenosných ochorení sú škodlivé nielen pre samotného jednotlivca, ale aj pre ekonomiku ako celok. Britská

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály