Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Poradňa

Lekári si vytvorili neziskovú organizáciu, ktorá požiadala o  licenciu na prevádzkovanie lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP“) pre dospelých, deti aj dorast. Kto je zodpovedný za škodu, poškodenie pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – službukonajúci lekár alebo nezisková organizácia ako prevádzkovateľ LSPP, t. j. držiteľ licencie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v LSPP?

Jednoduchá a na všetky prípady aplikovateľná odpoveď v tomto prípade neexistuje a zastávam názor, že podrobnejšia právna úprava by bola prínosná. Dovolím si uviesť, že právnu úpravu lekárskej služby prvej pomoci v minulosti komplexne a z podľa môjho názoru aj kvalitne upravovalo odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva č. A – 1132/98 o lekárskej službe prvej pomoci. Dôkazom toho je aj fakt, že „zvykovo“ sa postupy v ňom upravené, využívajú aj napriek jeho neplatnosti až dodnes, ako príklad uvediem úpravu právneho vzťahu medzi poskytovateľom LSPP (vtedy organizátor) a slúžiacim lekárom, odmeňovanie za výkon LSPP. Pokúsim sa však uviesť možné riešenia najčastejších prípadov, ktoré sa v tejto súvislosti objavujú.

Pokiaľ ide o zodpovednosť, tá má svoje kategórie. Najčastejšie v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti rozoznávame zodpovednosť občianskoprávnu, administratívnoprávnu, prípadne trestnoprávnu. Príkladom občianskoprávnej zodpovednosti je zodpovednosť za škodu spôsobenú pacientovi (bolesť, sťaženie spoločenského uplatnenia), príkladom administratívnoprávnej zodpovednosti je zodpovednosť za správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a trestnoprávna zodpove

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály