Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i MUDr. Júlia Zderčíková Čurilová, MBA

Počet článkov autora: 2


Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony

Spôsobilosť na právne úkony predstavuje schopnosť jednotlivca vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a povinnosti. Plná spôsobilosť na právne úkony sa nadobúda plnoletosťou. Najčastejšie ide o okamih dovŕšenia 18. roku života, zriedkavejšie vša...

Status odborného zástupcu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Inštitút odborného zástupcu v oblasti zdravotníctva je v slovenskom právnom poriadku upravený dlhodobo. Jeho základné rysy nájdeme vo viacerých zdravotníckych zákonoch, a preto postavenie odborného zástupcu nie je vždy stopercentne jednotné. V rám...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály