Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.

Počet článkov autora: 3


Právny vývoj elektronického zdravotníctva v EÚ a Slovenskej republike

Elektronizácia zdravotníctva predstavuje súčasť a jednu z agend procesu informatizácie spoločnosti. Vízia informačnej spoločnosti a jednotlivé princípy prechodu od industriálnej spoločnosti k informačnej spoločnosti boli formulované štátmi G7 (sku...

Elektronické zdravotníctvo – všeobecné pojmy

Hybnou silou súčasnej doby sú informačno-komunikačné technológie (ďalej len „IKT“), ktoré nachádzajú svoje uplatnenie vo všetkých oblastiach spoločenského života. Právo je v súvislosti s ich reguláciou častokrát o krok vzad, čo nie je žiaduce, pre...

Právne výzvy elektronického zdravotníctva

Rozvoj IKT významne zasahuje do všetkých oblastí spoločenského života vrátane zdravotníctva. V kombinácii s podstatou a cieľmi telemedicíny môžu IKT v budúcnosti významne zmeniť jestvujúce formy kontaktu pacienta s lekárom. Popri viacerých benefit...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály