Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Služby elektronického zdravotníctva (2.)

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Vývoj a implementácia elektronických služieb zdravotníctva predstavuje v súčasnom svete silný trend. K možnosti rozvíjania a využívania elektronických služieb však musia byť splnené určité predpoklady, a to najmä politická vôľa pre ich zavedenie, zabezpečenie možnosti uskutočňovať elektronickú identifikáciu a autentifikáciu užívateľov a poskytovateľov služieb, hardvérové a softvérové vybavenie vrátane prístupu k sieti Internet, online portál zastrešujúci všetky potrebné informácie, formuláre a prístup k službám a v neposlednom rade informačné systémy, z ktorých sú získavané údaje pre realizáciu jednotlivých elektronických služieb.

Elektronické objednanie návštevy u lekára (e-objednanie)
Jednou z novších služieb elektronického zdravotníctva je elektronické objednanie k lekárovi alebo, povedané e-Health slovníkom, "
e-objednanie
". Táto služba je súčasťou NZIS, konkrétne ide o nový, legislatívou vymedzený modul evidovaný pod názvom Informačný systém na objednávanie osôb (ISOO), poskytujúci možnosť dištančného objednania počas doplnkových ordinačných hodín (ďalej len "DOH") lekára. DOH sú podľa ustanovenia § 2a zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o zdravotnej starostlivosti")
"nepretržitý časový úsek, ktorý si môže určiť nad rámec ordinačných hodín za podmienok podľa ustanovenia § 2a zákona o zdravotnej starostlivosti poskytovateľ, ktorý má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou a v ktorom poskytuje ambulantnú starostlivosť za podmienok podľa ustanovenia § 2a zákona o zdravotnej starostlivosti osobám, ktoré sú poistencami tejto zdravotnej poisťovne a sú objednané na vyšetrenie prostredníctvom ISOO
. Cieľom e-objednania je poskytnúť lekárovi a tiež pacientovi priestor na realizovanie objednávok na lekárske vyšetrenie počas DOH a objednávok do poradovníka počas ordinačných hodín. Funkcia e-objednanie nenahrádza existujúce objednávacie systémy, ale prináša sadu služieb pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, aby sa vedeli v súlade s legislatívou zaregistrovať do ISOO a elektronicky spracovať objednávky počas DOH v ISOO. DOH majú súvis s elektronickým zdravotníctvom a sú komplexne upravené v § 2a zákona o zdravotnej starostlivosti. Na základe tohto ustanovenia a ďalších súvisiacich ustanovení možno sumarizovať, že súčasné e-objednanie umožňuje vytvoriť dva druhy objednávok, a to podľa toho, o aké ordinačné hodiny ide:
a)
objednávka na vyšetrenie počas DOH
na konkrétny dátum a čas z termínov publikovaných na portáli e-objednanie, pričom poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas DOH môže byť podľa zákona o zdravotnej starostlivostispoplatnené do maximálnej výšky 30 eur za vyšetrenie.
1)
b)
objednávka do poradovníka počas ordinačných hodín
, keď ide o tzv. požiadavku o pridelenie termínu na vyšetrenie do danej ambulancie. V tomto prípade termín prideľuje ambulancia.
V prípade, že má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti záujem o poskytovanie DOH, je
povinný byť registrovaný v ISOO
prevádzkovanom Národným centrom zdravotníckych informácií. Ďalej v tejto súvislosti platí, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas DOH je podmienené vytvorením objednávky na vyšetrenie prostredníctvom certifikovaného systému. Schválenie DOH je v kompetencii príslušného samosprávneho kraja, ktorý žiadosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti posúdi, potvrdí, prípadne upraví alebo zamietne. Po schválení DOH samosprávnym krajom môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti začať poskytovať zdravotnú starostlivosť aj počas DOH. Zdravotná starostlivosť počas DOH sa poskytuje osobe najneskôr do 20 dní po objednaní sa prostredníctvom ISOO prevádzkovaného Národným centrom zdravotníckych informácií alebo ISOO, ktorý má overenie zhody podľa ustanovenia § 11 zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály