Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

69. Svetové zdravotnícke zhromaždenie WHO

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

V dňoch 23. až 28 mája sa uskutočnilo 69. Svetové zdravotnícke zhromaždenie. Svetové zdravotnícke zhromaždenie je jedným z troch základných orgánov Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization, WHO) spolu s Riadiacou radou WHO a Sekretariátom WHO. Zhromaždenie sa koná každý rok, zvyčajne v máji a tradičným miestom zasadnutí je švajčiarska Ženeva.

Tohtoročného zasadnutia najvyššieho orgánu WHO sa zúčastnili delegácie zo všetkých 194 členských štátov. Bolo ukončené schválením novej rezolúcie, ktorá sa zaoberá nasledujúcimi témami:

 • Rámcová dohoda WHO o neštátnych aktéroch,
 • Ciele trvalo udržateľného rozvoja,
 • Medzinárodné zdravotné predpisy,
 • kontrola tabaku a tabakových výrobkov,
 • úmrtia a zranenia v cestnej doprave,
 • výživa,
 • HIV, hepatitída a pohlavne prenosné ochorenia,
 • vredové ochorenie mycetóm,
 • výskum a vývoj,
 • prístup k liekom,
 • integrované zdravotnícke služby.

Rámcová dohoda WHO o neštátnych aktéroch

Svetové zdravotnícke zhromaždenie vzalo na vedomie dosiahnutie dohody WHO týkajúcej sa neštátnych aktérov (Framework of Engagement with Non-State Actors, FENSA), ktoré sa realizovalo po viac ako dvoch rokoch medzivládnych rokovaní. FENSA predstavuje významný krok v reforme WHO, keďže poskytuje organizácii komplexný súbor zásad a postupov pri kontaktoch a spolupráci s mimovládnymi organizáciami, subjektmi súkromného sektora, dobročinnými organizáciami a akademickými inštitúciami. Rámec sa zameriava na posilnenie prepojenia WHO so všetkými zúčastnenými stranami a zároveň chráni jej činnosť pred konfliktom záujmov a neprimeraným vplyvom rôznych vonkajších činiteľov. FENSA poskytuje zvýšenú mieru transparentnosti a zodpovednosti pri spolupráci s neštátnymi subjektami, pričom informácie o týchto stretnutiach sú verejne dostupné v online registri neštátnych subjektov WHO.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja

Delegáti sa zhodli na komplexnej množine krokov, ktoré položia základy na sledovanie so zdravím súvisiacich Cieľov trvalo udržateľného rozvoja, agendy schválenej na summite OSN v roku 2015. Dohodli sa na podpore konceptu Univerzálneho zdravotného pokrytia, ktoré má zabezpečiť ľuďom univerzálne zdravotné poistenie a dostupnosť, čiže vysoko kvalitné zdravotné služby (prevenciu, podporu, liečenie a rehabilitáciu) a ochranu pred finančným rizikom – a to všetko za účelom riešenia sociálnych, ekonomických a environmentálnych príčin zdravotných problémov, vrátane antimikrobiálnej rezistencie. Zhodli sa na tom, že je potrebné pokračovať a rozširovať úsilie pri riešení zlého zdravotného stavu matiek a detí, pri infekčných ochoreniach v rozvojových krajinách a pod. Delegáti tiež požiadali WHO, aby podniklo kroky na zabezpečenie finančných zdrojov, ktoré organizácia potrebuje na všetkých úrovniach k dosiahnutiu Cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Medzinárodné zdravotné predpisy

Zhromaždenie vzalo na vedomie správu revíznej komisie o úlohe Medzinárodných zdravotných predpisov (International Health Regulations IHR, 2005) a ich fungovaní

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály