Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Aplikácia mediácie v zdravotníckom zariadení

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

V každodennom živote sa stretávame s konfliktmi a nedorozumeniami rôzneho druhu. Mnohé zvládame sami a niektoré z nich riešime súdnou cestou. Väčšinu sporov v zdravotníckom zariadení, ktoré končia na súde, by pri začiatku konfliktu mohol zvládnuť odborník na mimosúdne riešenie sporov – mediátor. Mediátor má praktické zručnosti na vedenie rozhovoru a vyjednávanie. Ku konfliktu v zdravotníckom zariadení dochádza pri nezvládnutí konštruktívnej a efektívnej komunikácie. Vo všeobecnosti vieme, že pri vzniku konfliktu majú strany tendenciu súperiť bez toho, aby si uvedomili, že je lepšie spolupracovať a pokračovať bez konfliktu. Cieľom mediácie je praktické a racionálne riešenie, ktoré uspokojí obidve strany. Za konflikt považujeme stret protichodného správania sa, pocitov, potrieb, postojov a hodnôt. Konflikt má aj svoje pozitíva, nie len negatíva. Negatívom je jednoznačne nezvládanie konfliktu, a to na základe vyhrotených emočných situácií. Pozitívna stránka konfliktov vedie k činnosti, rozhýbaniu sa a nakoniec k samotnému doriešeniu konfliktnej situácie. Mediátor je v každom prípade objektívny a identifikuje druh konfliktu bez emócii. Zameriava sa na podstatu problému, nie na vzťah medzi účastníkmi sporu. Iniciatívu sporu preberá mediátor a priestor na vyjadrenie dostane tak jedna, ako aj druhá strana sporu. Mediátor vhodne a neurážlivo pretransformuje vyjadrenia sporových strán a nájde vo vyjadreniach účastníkov podstatu problému. V priebehu mediačného konania vedie sporové strany ku konsenzu.

Postavenie mediátora v aplikácii mediácie v zdravotníckom zariadení

Pacienti a ich príbuzní, ktorí majú pocit, že im alebo ich blízkym nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť, alebo sa domnievajú, že došlo k zanedbaniu zdravotnej starostlivosti, prípadne nie sú spokojní s prístupom ošetrujúceho lekára alebo iného zdravotníckeho personálu, by mali mať možnosť kontaktovať mediátora, ktorý má praktické skúsenosti s legislatívou v zdravotníctve, je registrovaný na Ministerstve spravodlivosti SR v registri mediátorov SR ako aktívny mediátor a je pripravený vstúpiť do sporových situácií vyskytujúcich sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Mediácia je kultivovaný dialóg dvoch strán, ktorú vedie práve tretí subjekt – mediátor. V každom prípade z mediačného konania bude spísaný zápis o predmetnom mediačnom konaní a v prípade, že dôjde k podpísaniu dohody o mediácii sa bude postupovať podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípadoch stálej nespokojnosti zo strany pacienta alebo jeho blízkych príbuzných sťažovatelia nestrácajú možnosť podať písomnú sťažnosť a požiadavku o prešetrenie vzniknutej konfliktnej situácie, ktorá je podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov postúpená na oddelenie kontroly a vybavovania sťažností dotknutého zdravotníckeho zariadenia.

Výber mediátora – interné verzus externé prostredie

Sťažovatelia majú možnosť výberu konkrétneho mediátora registrovaného v registri Ministerstva spravodlivosti SR, prípadne využiť služby mediátora, ktorého ponuka vychádza priamo zo zdravotníckeho zariadenia. Využitie mediátora zo zdravotníckeho zariadenia považujeme za výhodnejšie z dôvodu jeho skúsenosti z reálneho poznania nemocničného prostredia, vedomostí týkajúcich sa zdravotníckych výkonov, ako aj samotnej práce zdravotného personálu v zdravotníckom zariadení. Mediácia v zdravotníctve je špecifickou mediáciou a vyžaduje okrem osobnostných predpokladov, profesionality mediátora aj znalosť v oblasti

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály