Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Dobrá povesť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Dobrá povesť je slovné spojenie, ktoré je typické pre podnikateľské subjekty. Aj keď v rámci slovenského zdravotníctva pôsobí veľké množstvo subjektov so statusom podnikateľa, napriek tomu sa s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti tento pojem často nespája. V tomto článku sa preto bližšie pozrieme na niektoré vybrané súvislosti tohto pojmu, ktorý má svoj veľký význam aj v oblasti zdravotníctva.

V slovenskom zdravotníctve nie je zvyčajné, aby sa o dobrú povesť konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti starali profesionálni odborníci. Výnimkou sú azda poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí v slovenskom zdravotníctve pôsobia ako súčasť rozsiahlejšej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Aj vzhľadom na ich väčšiu ekonomickú silu býva u nich otázka ich dobrej povesti zahrnutá pod ich celkovú PR (public relations) a celá táto koncepcia býva preto dôsledne premyslená a profesionalizovaná. Na druhej strane však existuje väčšinová skupina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (či už ústavnej alebo ambulantnej formy), ktorá otázku svojej dobrej povesti rieši sama a skôr intuitívne.

Význam dobrej povesti pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Dobrá povesť (dobré meno), niekedy nazývaná aj renomé alebo goodwill, má pre každý subjekt nesmierny význam. V prvom rade dobrá povesť pôsobí ako vynikajúci „marketing.“ Na rozdiel od rozličných profesionálnych marketingových nástrojov sa však dobrá povesť nedá kúpiť, nedá sa ani rýchlo vytvoriť alebo iným spôsobom zabezpečiť. V tomto smere je preto jedinečným ukazovateľom, ktorý pôsobí objektívnejšie a dôveryhodnejšie než rozličné reklamné prejavy. Reklama síce môže pôsobiť aj relatívne dlhú dobu a nepochybne môže mať pozitívny vplyv, avšak určitá časť populácie nazerá na reklamu aj tak podozrievavo. Navyše reklama pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je regulovaná aj viacerými etickými normami. [1] To môže v praxi znižovať efektivitu takejto reklamy.

Dobrá povesť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti spravidla má pre konkrétny subjekt veľký synergický efekt. To sa môže prejaviť vo zvýšenom záujme pacientov o poskytovateľa s dobrou povesťou a v končenom dôsledku to môže znamenať aj jeho lepšie ekonomické výsledky. Dobrá povesť má špecifický význam aj pri predaji poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a to najmä v prípadoch, keď sa zachová aspoň nejaká personálna kontinuita daného subjektu. Máme na mysli prípady, keď sa zmení iba napr. vlastník poskytovateľa, avšak jeho kľúčoví zamestnanci ostávajú u neho pracovať naďalej. V povedomí pacientov by tak mala pokračovať kvalitná úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti a zmena majiteľa pre nich nie je až tak podstatná a niekedy o nej vlastne ani nemusia vedieť.

Dobrá povesť sa kreuje pomerne zložito a relatívne dlhú dobu, no stráca sa príliš jednoducho a relatívne rýchlo. Práve táto skutočnosť je jej najväčšou nevýhodou, keďže dlhoročná práca môže byť zmarená hoci aj jedinou vážnou chybou alebo sériou pochybení. Zvlášť v oblasti zdravotníctva, kde ide o najvýznamnej

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály