Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Elektronické zdravotníctvo na Slovensku a v Európskej únii

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Rastúci vplyv informačných technológií na každodenný život jednotlivcov sa postupne prejavuje nielen ich prienikom do pracovného a súkromného života, ale aj tým, že zasahuje čoraz viac oblastí života. Za účelom zlepšenia kvality života tak pomaly nachádza svoje miesto v oblasti zdravotníctva. Cieľom tohto článku je sprostredkovať čitateľovi perspektívu zavedenia elektronického zdravotníctva na Slovensku. V neposlednom rade tiež uviesť prístup a zavedenie elektronického zdravotníctva v iných členských štátoch Európskej únie.

Rastúci vplyv informačných technológií na každodenný život jednotlivcov sa postupne prejavuje nielen ich prienikom do pracovného a súkromného života, ale aj tým, že zasahuje čoraz viac oblastí života. Za účelom zlepšenia kvality života tak pomaly nachádza svoje miesto v oblasti zdravotníctva. Cieľom tohto článku je sprostredkovať čitateľovi perspektívu zavedenia elektronického zdravotníctva na Slovensku. V neposlednom rade tiež uviesť prístup a zavedenie elektronického zdravotníctva v iných členských štátoch Európskej únie.

Čo si predstaviť pod pojmom elektronické zdravotníctvo?

Podľa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky sa pojmom e-health alebo elektronické zdravotníctvo rozumie „podpora starostlivosti o zdravie prostredníctvom výpočtovej techniky a Internetu“. [11] Konečným cieľom elektronického zdravotníctva je „poskytovať kvalitnejšie, dokonalejšie, spoľahlivejšie, bezpečnejšie a dostupnejšie zdravotnícke služby“ obyvateľom či už v ich materskej krajine, ako aj „v rámci cezhraničnej súčinnosti zdravotníckych systémov Európskej únie s perspektívou štandardizovaných informačných procesov a prekonania problémov, ktoré vyplývajú z rozmanitosti jazykového prostredia Európy.“ [2]

Elektronické zdravotníctvo pritom „zahŕňa komunikáciu medzi pacientmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, prevod údajov z jednej inštitúcie do druhej alebo osobnú komunikáciu medzi pacientmi alebo zdravotníkmi; rovnako môže zahŕňať informačné siete o zdraví, elektronické zdravotné záznamy, telemedicínske služby a osobné prenosné komunikačné zariadenia učené na monitorovanie a pomoc pacientom. [9]

Predpoklady zavedenia elektronického zdravotníctva na Slovensku

Napriek nesporným výhodám elektronického zdravotníctva je jeho zavedenie dlhotrvajúci proces, súčasťou ktorého je nielen jeho zriadenie z technického hľadiska, ale aj vytvorenie legislatívneho a normatívneho rámca elektronického zdravotníctva. [11]

Zjednodušene povedané, súčasné znenie príslušnej legislatívy v tejto oblasti nepočíta so zavedením elektronického zdravotníctva, t. j. pred samotným zavedením systému je potrebné zaviesť nové inštitúty do zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“).

Na rokovaní poradných orgánov vlády už bol v tejto súvislosti predložený návrh zákona, ktorým sa citovaný zákon mení a dopĺňa s cieľom vytvoriť vhodné prostredie pre zavedenie elektronického zdravotníctva, ktoré sa stalo bežnou praxou vo viacerých štátoch Európskej únie. [10]

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti

Obsahom navrhovanej novely zákona o zdravotnej starostlivosti je zavedenie nových inštitútov, ktoré je predpokladom uvedenia elektronického zdravotníctva do praxe. V novele zákona sa preto definuje pojem zdravotného výkonu na diaľku ako predpoklad zavedenia služieb telemedicíny, ďalej Národného zdravotného informačného systému a Národného zdravotného portálu. [10]

Systém pritom bude fungovať tak, že na žiadosť osoby sa poskytne odborná informácia prostredníctvom Národného zdravotného portálu za predpokladu, že na základe žiadosti a uvedených údajov od osoby možno určiť jej zdravotný problém. Žiadosť osoby o poskytnutie takejto zdravotnej starost

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály