Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Komunikácia lekára s onkologickým pacientom ovplyvňujúca dodržiavanie liečebného režimu

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

V článku hodnotíme výskum uvedenej problematiky, ktorý prebiehal na Otorinolaryngologickej klinike vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou s. Cyrila a Metoda v Petržalke v rokoch 2008 a 2009.

V článku hodnotíme výskum uvedenej problematiky, ktorý prebiehal na Otorinolaryngologickej klinike vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou s. Cyrila a Metoda v Petržalke v rokoch 2008 a 2009.

Podmienkou zmysluplnej a efektívnej liečby je správna komunikácia medzi lekárom a pacientom. Ak pacient nepochopí podstatu svojej choroby, nerozumie jej liečbe, nemá dôveru k lekárovi a ošetrujúcemu personálu, môžu byť dosiahnuté liečebné výsledky rozčarovaním pre obe strany.

Komunikácia neprebieha iba priamo s pacientom ale aj s jeho príbuzným, alebo podporujúcim človekom. Niekedy vedie k dôkladnejšiemu vysvetleniu závažnosti onkologickej choroby a jej prognózy skôr príbuzným ako chorému.

Na prvý pohľad často skryté komunikačné produkty, ktoré sú významné pre výsledok interakcie, sú očakávania pacientov, ich skúsenosti a postoje. [9] Tieto sa nevytvárajú iba v priebehu poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj pred ňou. [10] Teoretické vedomosti a praktické schopnosti pacientov sú závislé aj od výchovy k zdraviu a podpory zdravia, ktorá je obvyklá alebo normálna v prostredí, v ktorom žijú. [13, 14, 17] Zdravotné uvedomenie je v skupine pacientov so zhubnými nádormi hlavy a krku zvyčajne nízke.

Príprava ľudí na výkon práce zdravotníka, sociálne prostredie, v ktorom sa služby poskytujú, emocionálny náboj, súvisiaci s poskytovaním zdravotnej starostlivosti aj profesionálny stres sú špecifické charakteristiky, ktoré určujú výnimočnosť a náročnosť manažmentu ľudských zdrojov, zúčastňujúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti. [1, 2, 12, 13, 17, 18]

V článku sa venujeme zhodnoteniu všetkých uvedených aspektov komunikácie medzi pacientom a lekárom.

Pravidlá doporučenej efektívnej komunikácie medzi lekárom a pacientom možno interpretovať v skrátenej podobe nasledovne:

  • lekár pozorne počúva pacienta,
  • lekár pacientovi podá jasné a zrozumiteľné informácie a poučenie o chorobe a liečení,
  • lekár pomocou spätnej väzby zisťuje, či pacient porozumel,
  • lekárovým cieľom je vzbudiť v pacientovi pocit dôvery,
  • lekár povinne zachováva dôvernosť informácií získaných od pacienta,
  • lekár rešpektuje pacientove priania a rozhodnutie a zaznačí ich do dokumentácie v zmysle zákona,
  • lekár vykonáva profesiu v zmysle zákona a lekárskeho kódexu. 

 

Komunikačné prekážky medzi lekárom a pacientom

Nepochopenie informácie

Problémom komunikácie medzi lekárom a pacientom je rozdielnosť intelektuálneho potenciálu lekára a pacienta. Prijímateľ nechápe komunikovaný obsah, ak vysielateľ používa príliš odborný jazyk, cudzie slová, komplikované vyjadrovanie, nevhodné príklady a podobne. [3]

Ak lekár oboznamuje pacienta s diagnózou jeho choroby a používa len odborné medicínske výrazy, pacient si domýšľa obsah komunikovaného, pretože z rôznych dôvodov nechce skutočnosť priznať.

Súčasťou výkonu profesie lekára je poskytnúť informáciu o zdravotnom stave a poučenie pacientovi zrozumiteľným jazykom. [22]

Veľmi dôležitou komunikačnou fázou je verifikácia. V tejto fáze lekár pacientovi detailne vysvetľuje pojmy, ktorým pacient nerozumie a zároveň si overuje, či po vysvetlení pojmov pacient porozumel svojej diagnóze a navrhovanej liečbe.

Nedostatky v komunikácii a právnom vedomí pacienta a lekára

Pacient má právo sa aj na základe informácií a poučenia lekára rozhodnúť o súhlase alebo nesúhlase s liečením (až na výnimky vyplývajúce zo zákona, kedy je liečenie možné aj bez súhlasu pacienta). Poučenie musí byť poskytnuté na adekvátnej úrovni pre pochopenie pacienta. Druh poučenia, jeho spôsob a výsledok sú zdokumentované lekárom v zázname. Musia byť súčasťou dokumentácie pacienta podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v z. n. p. [1, 21, 23, 24 ]

Nedôvera a noncompliance

Pacient prichádza za lekárom so svojímzdravotným problémom. Je rozhodnutý počúvať lekárove informácie, poučenia a dodržiavať nariadenia k riešeniu svojho zdravotného problému. [4

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály