Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z. (III.)

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment Zo seriálu: Ochrana zdravia pri práci v novele zákona č. 355/2007 Z. z.

V tomto čísle uverejňujeme poslednú časť zo seriálu článkov, v ktorých sme uviedli aktuálne informácie k zákonu č. 204/2014 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2014.

Odborná spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami a s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Odborná spôsobilosť na vykonávanie uvedených činností, a to na obchodovanie alebo odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí a toxických látok a zmesí a dezinfekčných prípravkov na profesionálne použitie alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti.

Odbornú spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami a s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie preukazuje

  • fyzická osoba – podnikateľ, ktorý vykonáva prácu samostatne,
  • vedúci zamestnanec, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností,
  • zamestnanec, ktorý vykonáva prácu samostatne.

Vzhľadom na veľký rozsah zmien v európskej chemickej legislatíve a národnej chemickej legislatíve ako aj na riziko možných negatívnych dopadov chemických faktorov na zdravie ľudí a životné prostredie sa v novelizácii zákona upravuje nová povinnosť absolvovať odbornú prípravu v súvislosti so získaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu:

  • s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami, a to v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín a
  • s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie alebo prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie, a to v rozsahu najmenej 16 vyučovacích hodín.

Okrem toho každá osoba, ktorá je už v súčasnosti držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na uvedené činnosti, má novú povinnosť absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia aj aktualizačnú odbornú prípravu v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín (týka sa držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami) a v rozsahu najmenej 16 vyučovacích hodín (týka sa držiteľa osv

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály