Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Oslobodenie poskytovania zdravotnej starostlivosti od DPH (I.)

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment Zo seriálu: Oslobodenie poskytovania zdravotnej starostlivosti od DPH

Podľa § 29 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) je od dane oslobodené poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami podľa osobitného predpisu a tovary a služby s ňou priamo súvisiace, ak sú poskytované týmito štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami.

Osobitným predpisom sa pritom rozumie zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“).

Od dane je v zmysle znenia cit. zákona oslobodená aj ošetrovateľská starostlivosť, pôrodná asistencia a kúpeľná starostlivosť, a ak kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú starostlivosť alebo ústavnú starostlivosť, aj služby s ňou priamo súvisiace.

Rovnako je od dane z pridanej hodnoty oslobodené poskytovanie zdravotnej starostlivosti zubnými lekármi a dodanie zubných náhrad zubnými lekármi a zubnými technikmi, záchranná zdravotná služba, doprava osôb do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia poskytovaná v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou, dodanie ľudských orgánov a tkanív, ľudskej krvi, krvných prípravkov a materského mlieka. Dodanie liekov a zdravotníckych pomôcok nie je od dane oslobodené.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Pri posudzovaní, či je poskytovanie zdravotnej starostlivosti oslobodené od dane, je potrebné skúmať, či ide skutočne o poskytovanie zdravotnej starostlivosti a či zdravotnú starostlivosť (resp. tovary a služby s ňou priamo súvisiace) poskytuje oprávnený subjekt, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Iné skutočnosti nie sú pre určenie oslobodenia rozhodujúce.

Zákon o DPH nedefinuje, čo je to „zdravotná starostlivosť“, ale odkazuje na zákon o zdravotnej starostlivosti.

Poznámka:
V zmysle § 2 cit. zákona sa pod týmto pojmom rozumie súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií.

Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu. Okrem zdravotnej starostlivosti tento zákon vymedzuje aj neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorý bezprostredne ohrozuje jej život. Neodkladná starostlivosť je aj starostlivosť pri pôrode a súčasťou tejto starostlivosti je aj neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, príp. medzi zdravotníckymi zariadeniami.

Zdravotná starostlivosť sa podľa § 7 zákona o zdravotnej starostlivosti poskytuje ako

  1. ambulantná starostlivosť (všeobecná pre dospelých, všeobecná pre deti a dorast, špecializovaná gynekologická, špecializovaná zubno-lekárska, špecializovaná iná, záchranná zdravotná služba) – § 8 zákona o zdravotnej starostlivosti,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály