Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Oslobodenie poskytovania zdravotnej starostlivosti od DPH (II.)

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment Zo seriálu: Oslobodenie poskytovania zdravotnej starostlivosti od DPH

V tomto čísle uverejňujeme pokračovanie článku k uplatňovaniu § 29 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), podľa ktorého je od dane oslobodené poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami podľa osobitného predpisu a tovary a služby s ňou priamo súvisiace, ak sú poskytované týmito štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami.

Služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou

Čo sa týka dodaní služieb úzko súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou, do tejto kategórie plnení patria služby len v prípade, že sú skutočne poskytované ako doplnkové plnenie k zdravotnej starostlivosti, ktorá predstavuje hlavné plnenie. Zákon o DPH v prípade služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou odkazuje na zákon o zdravotnej starostlivosti, ktorý v § 13 definuje služby priamo súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré sú oslobodené od DPH, t. j.:

 • poskytovanie stravovania počas poskytovania ústavnej starostlivosti;
 • poskytovanie pobytu na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti bez ohľadu na to, či ide o štandardné alebo nadštandardné poskytnutie tejto služby;
 • spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia;
 • štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného poistenia;
 • preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti a zo zdravotníckeho zariadenia po poskytnutí zdravotnej starostlivosti,
 • preprava biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie,
 • preprava ľudskej krvi a transfúznych liekov,
 • preprava orgánov, tkanív a buniek na účely transplantácie,
 • preprava sprievodcu osoby do alebo zo zdravotníckeho zariadenia alebo medzi nimi na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti alebo preprava sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti;
 • pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti a v rámci neho aj stravovanie sprievodcu ako doplnkové služby vo vzťahu k zdravotnej starostlivosti; sprievodcom osoby je osoba, ktorá bola prijatá do ústavnej starostlivosti spolu s osobou, ktorej sa poskytuje ústavná starostlivosť;
 • vypracovanie lekárskeho posudku, ktorého výsledkom je posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti, zdravotného stavu v súvislosti s priznaním choroby z povolania a posúdenia bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví;
 • poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie, ak je určený na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti;
 • poplatok, napríklad za možnosť výberu operatéra alebo iného lekára (nie je odplatou za osobitne poskytovanú službu, službou je v danom prípade zdravotný výkon, ktorý je hradený z verejného zdravotného poistenia a čiastočne samotným pacientom za nadštandardne poskytnutý zdravotný výkon, ktorý spočíva v tom, že si pacient sám vyberie lekára);
 • poplatok, napríklad za skoršie objednanie na vyšetrenie (nepredstavuje samostatne poskytovanú službu, ale je súčasťou odplaty za poskytovaný zdravotný výkon);
 • ak zdravotnícke zariadenie (napríklad nemocnica) poskytuje pre pacientov inej nemocnice služby, ktoré priamo súvisia so službou zdravotnej starostlivosti, ako napríklad stravovanie pre pacientov inej nemocnice, príprava mliečnej výživy pre pacientov inej nemocnice, pranie bielizne, prípadne iné služby súvisiace s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou štátnym alebo neštátnym zdravotníckym zariadením;
 • odobratie vzorky a prenos vzorky do špecializovaného laboratória, ak zdravotnícky pracovník nariadi, že sa na diagnostické a liečebné účely má dať pacientova vzorka na rozbor (nie je podstatné, či laboratórium, ktoré vykonáva odber vzoriek, vykonáva aj ich analýzu alebo vykonaním analýzy poverí iné laboratórium).

Služby, ktoré síce súvisia so zdravotnou starostlivosťou, avšak nie priamo, nie sú oslobodené od dane.

Metodický pokyn za takéto služby považuje napr. tieto služby:

 • činnosti spočívajúce v odbere, doprave,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály