Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

OSN proti diskriminácii v zdravotníckych zariadeniach

Dátum: Rubrika: Trendy

Najnovšie vyhlásenie OSN sa opäť venovalo sledovaniu napĺňania schváleného dokumentu OSN: Ciele udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDG). Tie predstavujú program rozvoja na roky 2015 až 2030 v rôznych oblastiach. V uvedenom vyhlásení sa uznáva, že diskriminácia v zdravotníckych zariadeniach je hlavnou prekážkou k dosiahnutiu spomínaných Cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Subjekty OSN sa spoločne zaväzujú pracovať na podpore členských štátov pri prijímaní koordinovaných opatrení na odstránenie diskriminácie v zdravotníckych zariadeniach.

Diskriminácia v zdravotníckych zariadeniach je rozšírená po celom svete a má mnoho podôb. Porušuje základné ľudské práva chránené v medzinárodných zmluvách, národných legislatívach a ústavách. Diskriminácia je zameraná na niektoré z najviac marginalizovaných a stigmatizovaných častí obyvateľstva. Jednotlivci a skupiny sú vystavené diskriminácii na základe veku, pohlavia, rasy, etnického pôvodu, zdravotného stavu, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, národnosti a podobne. Často dochádza k prelínaniu sa alebo zlučovaniu foriem diskriminácie. Avšak je nutné zdôrazniť, že postihuje rovnako obe skupiny – užívateľov služieb zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov.

Diskriminácia má mnoho podôb

Diskriminácia v zdravotníckych zariadeniach má mnoho podôb a prejavuje sa často vtedy, ak má jednotlivec alebo skupina odmietnutý prístup k službám zdravotnej starostlivosti, ktoré sú však ostatným k dispozícii. Jednotlivci alebo skupiny sú vystavené fyzickému a verbálnemu týraniu a násiliu, nedobrovoľnému ošetreniu, porušeniu dôvernosti a diskrétnosti, je im odopreté autonómne rozhodovanie, nedodržiava sa požiadavka na súhlas s liečbou a podobne. Taktiež je prítomná diskriminácia na základe pohlavia, a to je závažný problém vďaka prevahe ženskej pracovnej sily v zdravotníctve. Je evidované fyzické a sexuálne násilie, nespravodlivé odm

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály