Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Poistenie zodpovednosti neštátnych zdravotníckych zariadení

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

V živote nás môže stretnúť veľké množstvo nečakaných príhod, ktoré môžu zasiahnuť do nášho zdravia, či majetku a spôsobiť jeho poškodenie alebo úplné zničenie. Málokto je finančne pripravený na to, aby dokázal nahradiť nečakane vzniknutú škodu vlastnými prostriedkami. V takomto prípade môže práve poistenie zohrať významnú úlohu.

V živote nás môže stretnúť veľké množstvo nečakaných príhod, ktoré môžu zasiahnuť do nášho zdravia, či majetku a spôsobiť jeho poškodenie alebo úplné zničenie. Málokto je finančne pripravený na to, aby dokázal nahradiť nečakane vzniknutú škodu vlastnými prostriedkami. V takomto prípade môže práve poistenie zohrať významnú úlohu. Základom poistenia je skutočnosť, že poisťovateľ, ktorý je účastný zmluvného vzťahu, nahradí poškodenému vzniknutú škodu. Poistné krytie sa môže týkať majetku, života, zdravia, lekárskeho zákroku, ale aj zodpovednosti za škodu, ktorú neopatrným konaním možno spôsobiť. V poslednom čase rastie záujem práve o krytie zodpovednosti za vzniknutú škodu, nakoľko kryje vysoké hodnoty, ktoré je nevyhnutné poškodenému uhradiť.

Každý človek zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil, či už na majetku alebo na zdraví. Škoda je majetková alebo finančná ujma, ktorá niekomu vznikne v dôsledku nášho chybného konania a zodpovednosť je naša povinnosť vzniknutú škodu poškodenému nahradiť. Samozrejme, čo sa týka spôsobenej škody a zodpovednosti za ňu, tak sa nevzťahuje na nás samotných, ani na rodinných príslušníkov domácnosti, v ktorej žijeme, ale predovšetkým škody, ktorú spôsobíme iným osobám – tretím osobám.

Zodpovednosť za škody podrobnejšie rozoberajú § 420 až § 450 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p., ktorý popisuje druh zodpovednosti za škodu a náhradu vzniknutej škody. Zo zákona plynú následné povinnosti:

  1. tomu, komu škodu spôsobíme na majetku, zodpovedáme za majetkovú škodu a ušlom zisku,
  2. ak spôsobíme škodu na zdraví, tak zodpovedáme za škodu na zdraví, bolesti poškodeného a za sťaženie jeho spoločenského uplatnenia,
  3. súčasne zodpovedáme aj za škodu na zárobku,
  4. v prípade škody spôsobenej na zdraví zanechávajúcu trvalú invaliditu zodpovedáme aj za úrazovú rentu a aj za stratu na dôchodku, ku ktorému prišlo v dôsledku zníženia príjmu v období, ktoré sa započítava do obdobia pre výpočet starobného dôchodku,
  5. ak príde k úmrtiu v dôsledku spôsobenej škody a poškodený mal voči niekomu vyživovaciu povinnosť, ta
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály