Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Poskytovaná zdravotná starostlivosť z pohľadu podnetov šetrených ÚDZS

Rubrika: Právo

Zákonným právom každého občana, poistenca alebo pacienta je v prípade nespokojnosti s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou, obrátiť sa na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti so žiadosťou o nápravu, resp. prešetrenie postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zákonným právom každého občana, poistenca alebo pacienta je v prípade nespokojnosti s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou, obrátiť sa na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti so žiadosťou o nápravu, resp. prešetrenie postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Toto právo mu umožňuje § 17 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“).

Ak však u poskytovateľa neuspeje, alebo nie je spokojný s výsledkom prešetrenia, má právo obrátiť sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) a požiadať o vykonanie dohľadu, ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti.

Úrad od začiatku svojej existencie, t. j. od 1. novembra 2004, prijal každoročne viac ako 1 200 podnetov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.


Podnety prijaté v roku 2010

V roku 2010 Úrad prijal 1 461 podnetov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Nie všetky podnety, ktoré Úrad prijme, sú takého charakteru a obsahu, že Úrad je kompetentný ich šetriť výkonom dohľadu v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“).

Mnohé podania sa týkajú sťažnosti pacientov na:

  • vyberanie poplatkov,
  • na zmeny ordinačných hodín,
  • na výhrady v organizácii pracovných činností lekára,
  • výhrady voči prednostnému vyšetreniu pacientov a dlhé čakacie doby,
  • neposkytnutie údajov zo zdravotnej dokumentácie,
  • neposkytnutie dostatočného poučenia pred výkonom,
  • neumožnenie nahliadať do zdravotnej dokumentácie a podobne.

Tieto a podobné sťažnosti Úrad v zmysle zákona o zdravotných poisťovniach nemôže prešetrovať, a preto ich odstupuje v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach kompetentným na jeho vybavenie: VÚC, ktorý vydal povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, resp. u fakultných a univerzitných nemocníc na MZ SR, ktoré je zriaďovateľom uvedeného zdravotníckeho zariadenia.<

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály