Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Potreba radikálnych zmien v britskom zdravotníctve

Dátum: Rubrika: Trendy

Nová nezávislá správa, ktorú vyhotovil Royal College of General Practitioners, vyzýva na revolúciu v spôsobe, akým fungujú praktickí lekári a všeobecné lekárstvo ako celok. Správa apeluje na odklon od tradičného modelu malých, relatívne izolovaných ordinácií, smerom k novým spôsobom spolupráce lekárov s pacientmi prostredníctvom užších organizačných väzieb v rôznych združeniach a zväzoch a v tesnejšej spolupráci s ostatnými časťami zdravotnej starostlivosti.

Všeobecné lekárstvo a komunitná starostlivosť potrebujú radikálnu modernizáciu a viac investícií. Britský National Health Service (NHS) v súčinnosti s vládou potrebuje naliehavo navýšiť finančné prostriedky pre všeobecnú lekársku a komunitnú starostlivosť po dekáde, v ktorej síce rástli investície do nemocníc, avšak finančné prostriedky určené pre bežnú lekársku prax výrazne klesli a tvoria len 8,5 % rozpočtu NHS.

Autori správy radia, že vláda by mala vytvoriť inštitucionálny rámec na riadenie uvedeného radikálneho posunu v oblasti všeobecného lekárstva tak, aby bola poskytovaná lepšia starostlivosť pacientom a bolo im umožnené prebrať aj väčšiu zodpovednosť za vlastné zdravie. Kladie aj dôraz na využívanie moderných technológií a umožnenie prístupu pacientov k zdravotníckym službám na diaľku.

Nové očakávania pacientov

V centre pozornosti je predovše

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály