Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Právo a povinné očkovanie v medzinárodnom kontexte

Dátum: Rubrika: Právo

Napriek tomu, že očkovanie je rozšíreným preventívnym lekárskym zásahom, existuje vedecký konsenzus, že niektoré vakcíny môžu istým ľuďom spôsobiť ujmu, a tieto dve skutočnosti vytvárajú pre každú vládu zjavné protichodné záujmy medzi verejným zdravím, právami jednotlivca a dokonca aj ekonomickými záujmami niektorých aktérov. Pred pandémiou koronavírusu komplexná štúdia rámca ľudských práv pre verejné politiky týkajúce sa očkovania nebola vykonaná a zdá sa, že jej bola v rámci vedeckej agendy v oblasti ľudských práv priradená nízka priorita. Hneď ako sa v správach objavilo oznámenie o vakcíne proti koronavírusu, rozprúdili sa diskusie o prípustnosti povinného očkovania.
Keďže kampane proti očkovaniu vzrastajú a falošné správy sa šíria bleskovo, živé verejné diskusie o povinnom očkovaní sú žiaduce. V tejto súvislosti treba presvedčivo odpovedať na otázku: Je povinné očkovanie v súlade s ľudskými právami? V tejto kapitole sa venujeme medzinárodnému ľudskoprávnemu rámcu, ktorý by sa dal uplatniť pri analýze jednotlivých prípadov politík povinného očkovania, s cieľom iniciovať zodpovedný vedecký dialóg týkajúci sa tejto dôležitej témy. Druhá časť kapitoly sa venuje komparatívnej analýze očkovacích politík vo svete.
Očkovanie v kontexte medzinárodného práva
Vytvorenie a vývoj očkovacích látok pomohli odstrániť rôzne choroby a vytvoriť imunitu obyvateľstva po celom svete. Očkovanie v súčasnosti zabraňuje dvom až trom miliónom úmrtí ročne. Očkovanie bolo uznané za jeden z desiatich najväčších úspechov v oblasti verejného zdravia v 20. storočí a je nesporné, že očkovanie bolo mimoriadne dôležité pri prevencii niektorých chorôb. Viaceré detské choroby, ktoré boli v minulosti bežné, sú v súčasnosti eradikované. Dve z kľúčových výziev pri zvyšovaní celosvetového pokrytia očkovaním sú poskytovanie vakcín v zraniteľných oblastiach, ako sú napríklad oblasti konfliktov, a nedostatočné systémy verejného zdravotníctva a životné podmienky, ktoré prispievajú k tejto zraniteľnosti.
Dnešné vakcíny môžu chrániť pred dvadsiatimi šiestimi potenciálne smrteľnými infekciami. Z nich sa jedenásť považuje za základné detské vakcíny, ktoré by sa mali podávať počas bežnej primárnej starostlivosti, počnúc dojčenským vekom. Ďalšie, ako napríklad vakcíny proti meningitíde a cholere, sa používajú vo vysokorizikových oblastiach na ochranu ľudí všetkých vekových kategórií pred vypuknutím ochorení.
Vakcinačná politika
zohráva zásadnú úlohu v prevencii chorôb. Napriek pozitívnym výsledkom týchto politík sa v poslednom čase vyskytli epidémie špecifických ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. V súčasnosti nevedomosť a šírenie falošných správ spôsobujú nižšiu imunizáciu, čo zvyšuje riziko vypuknutia chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Šíria sa nepravdivé informácie o možných vedľajších účinkoch vakcín, ktoré vyvolávajú strach z údajných nežiaducich účinkov. Odpor voči vakcínam nie je novým fenoménom; existuje od prvého objavenia sa vakcín v 18. storočí. Tieto námietky boli väčšinou proti vakcínam proti osýpkam a ružienke. Napriek tomu sa v poslednom čase zaznamenal masívny nárast odporu voči vakcínam vo všeobecnosti.
Teraz je váhanie s očkovaním obrovským problémom a vyskytuje sa celosvetovo napriek dostupnosti očkovacích služieb. V poslednom čase sa objavili aj trendy, keď rodičia odmietajú dať očkovať svoje deti kvôli obavám týkajúcim sa vakcín, ako je súvislosť s rozvojom autizmu u malých detí a tvrdenia, že vakcíny sú toxické. Kampane proti očkovaniu, ktoré sú v súčasnosti na vzostupe, majú nepriaznivý vplyv na mieru využívania očkovacích látok a nedostatočné očkovanie vedie k šíreniu infekčných chorôb. V súčasnosti bolo zaznamenaných niekoľko prípadov vypuknutia osýpok v západných krajinách, kde sa predtým vírus osýpok považoval za eliminovaný. Prístup k technoló­giám uľahčil aj prístup k lekárskym informáciám online, čo dramaticky ovplyvnilo odvetvie zdravotnej starostlivosti.
Mnohé európske, ale aj iné krajiny v snahe chrániť svojich občanov presadzujú povinné očkovanie proti niektorým chorobám. Vo väčšine prípadov, keď sú vakcíny povinné, sa vzťahujú len na očkovanie detí. Tieto legislatívne zmeny pomohli znížiť lokálne epidémie a úmrtnosť spojenú s chorobami, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Hoci toto riešenie môže byť užitočné, vynára sa otázka, či sa zákony o povinnom očkovaní môžu uplatňovať pri dodržiavaní základných ľudských práv a etiky.
Informovaný súhlas: voľba očkovania ako ľudské právo
Jednou z najdiskutovanejších oblastí, čo sa týka očkovania, je otázka voľby očkovania, a na to nadväzujúca
téma informovaného sú­hlasu
s očkovaním ako preventívnou liečbou.
Podpora zdravia zahŕňa tri úrovne prevencie:
1.
Pod primárnou (univerzálnou alebo čistou) prevenciou rozumieme intervenciu ešte pred tým, než sa objaví zdravotný problém, teda predchádza vzniku zdravotného problému. Ide o elimináciu možných príčin spúšťajúcich komplex zdravotných aleb
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály