Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

ROZŠÍRENÝ ZOZNAM OSÔB, KTORÉ SÚ OPRÁVNENÉ NAHLIADAŤ DO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA

Dátum: Rubrika: Právo

Národná rada SR prijala novelu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnejstarostlivosti“), ktorá nadobúda účinnosť od 1. apríla 2021. Novela zákona sa dotkla najmä problematiky sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie. Na základe novely sa rozšíri okruh osôb, ktoré sú oprávnené nahliadať do zdravotnej dokumentácie pacienta. Ide o osobu komisára pre osoby zo zdravotným postihnutím. Taktiež ide o osoby ako psychiater a klinický psychológ, no len v prípade, že ich na to poverí komisár.

Hlavný cieľ novely
Podľa dôvodovej správy je základným cieľom novely zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím a osobitne zraniteľných osôb ako napríklad seniorov formou posilnenia oprávnení komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Osoby so zdravotným postihnutím patria z hľadiska práva a ochrany základných ľudských práv do skupiny tzv. "zraniteľných osôb", to znamená osôb, ochrane práv ktorých je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, pretože nie sú schopné sa chrániť sami, a pri ktorých akýkoľvek zásah do základných práv osôb so zdravotným postihnutím si vyžaduje prís­nu kontrolu zo strany štátu.
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa podieľa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím. Posudzuje na zákla­de podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnutím a monitoruje dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnutím. Legislatíva komisárovi do 1. apríla 2021 neumožňovala z dôvodu posudzovania práv osôb so zdravotným postihnutím v predmetnej oblasti nahliadať do zdravotnej dokumentácie osôb so zdravotným postihnutím. Prístup komisára do zdravotnej dokumentácie osôb so zdravotným postihnutím nielen v prípade posudzovania podnetov, ale aj v prípade monitorovania dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím, je kľúčovým nástrojom pre overenie, či u osoby so zdravotným postihnutím nedochádza k porušovaniu jej práv. Z tohto dôvodu komisár nemohol efektívne presadzovať a podporovať práva týchto osôb.
Dôvodom novely je aj vykonaný monitoring
Dokonca komisárka pre osoby zo zdravotným postihnutím vykonala monitoring v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý bol zameraný na dodržiavanie práv osôb so zdravotným postihnutím.
Monitoring poukázal na viaceré nežiaduce situácie, ktoré sa stali osobám so zdravotným postihnutí
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály