Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Úskalia dialógu vo vzťahu lekár – pacient

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

O morálke a etike sa hovorí dnes veľmi veľa, zvlášť v súvislosti s jej uplatňovaním vo vybraných oblastiach, ku ktorým nesporne zdravotníctvo patrí. Mravnosť v medicíne bola vždy samozrejmosťou. Etika, ktorá je odvetvím filozofie, vedeckou disciplínou, skúma, čo je v živote dobré, a čo zlé. Neponúka presný návod, čo robiť v konkrétnej situácii, ale hľadá možnosť, ako zvoliť práve dobré riešenie.

Etika ako taká, nie je priamo viazaná na reálnu skutočnosť, zaoberá sa skôr tým, aké by ľudské správanie malo byť, než aké je. Stále viac vyhraňujúcim sa problémom nie je etika, ale morálka (mravnosť), ktorá predstavuje konkrétne mravné postupy z hľadiska ich motivácie a obsahu. Morálne vzťahy prejavujúce sa vo forme mravných noriem, povinností, svedomia regulujú túto činnosť a vytvárajú morálne vedomie, ktorého formy sú usporiadané do systému umožňujúceho motiváciu a hodnotenie morálneho činu. [2]

Vzťah – základný kameň lekárskej praxe

Existujú dva zásadné dôvody, ktoré privádzajú pacienta k lekárovi – túžba prinavrátiť zdravie a požiadavka predĺžiť život. Pacient prichádza k lekárovi zneistený svojou chorobou, vkladá dôveru do jeho rúk, očakáva uchopenie problémov a ich nápravu.

Predpokladá, že lekár disponuje primeranou mierou súcitu, odbornou kvalifikáciou, vedomosťami, skúsenosťou, zručnosťou, samostatnosťou, že bude lekárom rešpektovaný. Jeho očakávania sú vo vzťahu k lekárovi podstatne vyššie, než vo vzťahu k inej profesii. [5]

Moderná medicína má množstvo spôsobov realizácie kontaktu a komunikácie, ale s ich nárastom sa vytráca vzťah. Vzťah lekár – pacient je pritom základným kameňom lekárskej praxe. Súčasná doba výrazne do vzťahu lekár – pacient zasiahla. Napriek možnosti súčasnej medicíny a rastúcim poznatkom biologických vied sa tento vzťah javí veľmi krehký. Môžu mu podstatným spôsobom napomôcť empatia, dotyk a narábanie slovom. [2]

Lekár a pacient prežívajú dve rozdielne situácie. Pacient znáša chorobu, vie o nej málo alebo nič; lekár vie veľmi veľa (prinajlepšom všetko), ale chorobu sám nepociťuje. Aby pacientovi prinavrátil stratenú pohodu, musí existujúcu bariéru odstrániť. Musí vybudovať most, preklenúť trhlinu ponad ťažkosti pacienta a svoje vedomosti. S pacient

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály