Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

WHO zlepšuje záznamy o príčinách úmrtí

Dátum: Rubrika: Trendy

Nové údaje zo Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization, WHO) potvrdzujú, že celosvetovo má už takmer polovica úmrtí zaznamenanú príčinu. To poukazuje na pokrok, ktoré krajiny dosiahli v zhromažďovaní dôležitých štatistických údajov, čo umožňuje lepšie sledovať napĺňanie schváleného dokumentu OSN: Ciele udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDG). Tie predstavujú program rozvoja na roky 2015 až 2030 a nadväzujú na úspešnú agendu Miléniových rozvojových cieľov. Na ich vytvorení sa podieľali všetky členské štáty OSN, zástupcovia občianskej spoločnosti, podnikateľskej sféry, akademickej obce a pod. Dokument oficiálne schválil summit OSN 25. septembra 2015.

Podľa výročných štatistík WHO malo v roku 2015 až 27 miliónov z odhadovaných 56 miliónov úmrtí na celom svete zaregistrovanú príčinu úmrtia. Oproti tomu v roku 2005 bola príčina zaregistrovaná iba pri tretine úmrtí. Je to aj vďaka tomu, že niektoré krajiny podnikli významné kroky na posilnenie zhromažďovania údajov. Napríklad Čína, Turecko a Irán majú momentálne zaznamenaných až 90 % úmrtí s podrobnými informáciami o ich príčine, v porovnaní s 5 % v roku 1999. Neúplné alebo nesprávne informácie o príčinách úmrtí znižujú užitočnosť týchto údajov pre sledovanie trendov v oblasti verejného zdravia, plánovanie opatrení na zlepšenie zdravia a vyhodnotenia toho, či sú funkčné zdravotné politiky.

Dôležitosť zhromažďovania údajov

Ako uviedla doktorka Marie-Paule Kien z WHO: „Ak krajiny nevedia, ako sa stane, že ľudia ochorejú a zomrú, je oveľa ťažšie, aby vedeli, čo robiť. WHO spolupracuje s krajinami, aby posilnili zdravotnícke informačné systémy a umožnilo im to lepšie sledovať pokrok smerom k dosiahnutiu Cieľov udržateľného rozvoja“. World Health Statistics je jedna z kľúčových výročných publikácií WHO. Zhromažďuje údaje od 194 členských štátov organizácie ohľadom plnenia Cieľov udržateľného rozvoja v oblasti zdravia a poskytuje prehľad o prínosoch aj hrozbách pre zdravie svetovej populácie. Kým kvalita zdravotných údajov sa v posledných ro­koch výrazne zlepšila, mnohé krajiny ešte stále nezbierajú kvalitné údaje na monitorovanie zdravotných ukazovateľov súvisiacich s Cie­ľom udržateľného rozvoja.

Správa poukazuje na pokrok

Správa obsahuje nové údaje o pokroku na ceste ku všeobecnému zdravotnému pokrytiu. Tieto údaje potvrdzujú, že sa v celosvetovom meradle zlepšilo od roku 2000 až desať nevyhnutných opatrení v pokrytí zdravotníctva. Najviac vzrástlo pokrytie liečby HIV a poskytovanie moskytiér na prevenciu malárie od veľmi nízkych úrovní zaznamenaných v roku 2000. Stál

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály