Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

ZÁKLADNÉ MODELY ZDRAVOTNÝCH SYSTÉMOV

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Cieľom článku je predstaviť štyri modely organizácie zdravotného systému, ktoré možno vzhľadom k ich dopadu a relevantnosti považovať za historické míľniky. Budú zoradené chronologicky tak, ako boli zavedené. Najprv Bismarckov model, následne model Semaško, potom Beveridge a nakoniec model Alaina Enthovena implementovaný v Holandsku a stručný popis historického vývoja zdravotného systému na Slovensku od začiatku 20. storočia až po rok 2004, kedy bol implementovaný nový model organizácie zdravotného systému.
Základné modely organizácie zdravotného systému
Bismarckov systém zdravotného (sociálneho) poistenia
Prvou krajinou sveta, ktorá implementovala národný systém sociálneho poistenia, bolo Nemecko. Stalo sa tak v roku 1883, keď nemecký parlament schválil zákon, ktorý zaviedol systém povinného zdravotného poistenia pre vybrané skupiny zamestnancov. Tento systém bol postavený na princípe solidarity a princípe
"­pay-as-you-go"
. (Busse et al., 2004)
Princíp solidarity znamená, že peňažné a nepeňažné benefity boli financované z proporcionálnych platieb z povinného a dobrovoľného poistenia členov a ich zamestnávateľov. Princíp
"­pay-as-you-go"
, vo voľnom preklade princíp priebežných platieb, znamená, že všetky finančné prostriedky, ktoré sa vyzbierali od platiteľov, slúžili na pokrytie okamžitých potrieb členov.
Bismarckov systém získal svoje meno po vtedajšom nemeckom kancelárovi Otto von Bismarckovi a v neskorších rokoch sa začal používať aj na financovanie rizík spojených s nehodami pri práci (1884), starobnými dôchodkami (1889), nezamestnanosťou (1927) a dlhodobou starostlivosťou (2004). Vtedajším Bismarckovým cieľom bolo riešiť sociálne nepokoje a ekonomicky oslabiť dobrovoľné sociálne poistenie odborov a cirkvou riadené pracovné federácie. Štrukturálna kontinuita systému sociálnej starostlivosti je jednou z hlavných čŕt historického vývoja nemeckého zdravotného systému až po súčasnosť.
Podľa (CESifo, 2008) môžeme Bismarckov systém charakterizovať nasledujúcimi tromi bodmi:
-
Poistenými osobami sú zamestnanci alebo zárobkovo činné osoby.
-
Financovanie je z odvodov odstupňovaných podľa príjmu.
-
Odvody sa platia z miezd a platov.
Príspevky a výdavky počas 120 ro­kov fungovania zdravotného poistenia podstatne narástli. Hlavným dôvodom bol rast benefitov. Pri pozeraní sa na rastúce náklady by sme tiež nemali prehliadnuť, že financovanie benefitov prostredníctvom príspevkov založených na princípe
"pay-as-you-go"
, bolo kľúčové pri poskytovaní zdravej finančnej bázy pre financovanie zdravotného systému počas dvoch svetových vojen, mega-inflácie v roku 1923, ekonomickej krízy v roku 1929 a zavedení úplne novej meny v roku 1948.
Základným princípom "nemeckého štýlu" kontroly nákladov bola "príjmovo orientovaná výdavková politika" (Busse et al., 2004) s cieľom garantovať stabilnú výšku odvodov. Toto bol dôležitý cieľ v čase ekonomickej reštrukturalizácie a rastúcej medzinárodnej konkurencie, pretože odvody sú spoločne platené zamestnávateľmi a zamestnancami. A preto, rast vo výške odvodov je v Nemecku vnímaný ako otázka medzinárodnej konkurencieschopnosti.
Semaškov systém štátneho zdravotníctva
V prvej polovici 20. storočia ma­li prvá svetová vojna, októbrová revolúcia a masové epidémie devastačný vplyv na zdravotný stav Rusov. Krátko po revolúcii zomrelo viac ako 3 milióny ľudí z celkového počtu 20 až 30 miliónov nakazených horúčkou týfusu. Plány na rekonštrukciu krajiny obsahovali aj myšlienky a princípy Nikolaja Semaška, na základe ktorých mal byť Sovietsky zdravotný systém vybudovaný (Tragakes - Lessof, 2003):
-
zodpovednosť vlády za zdravie,
-
univerzálny prístup k bezplatným službám,
-
preventívny prístup k "spoločenským chorobám",
-
kvalitná profesionálna starostlivosť,
-
blízky vzťah medzi vedou a me­dicínskou praxou,
-
kontinuita zdravotnej starostlivosti medzi podporou zdravia, liečbou a rehabilitáciou.
Na základe týchto princípov začal štát rozvíjať a unifikovať zdravotný systém, ktorý poskytoval bezplatnú zdravotnú starostlivosť pre každého. Dôr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály