Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Základné princípy medicínskej etiky

Dátum: Rubrika: Trendy

Etika je v súvislosti s výkonom lekárskej profesie často pertraktovaná na rôznych úrovniach. Prax naznačuje, že je mnohokrát sprevádzaná aj neporozumením, nepochopením a nesprávnym výkladom základných pojmov. Cieľom článku je poukázať na miesto medicínskej etiky medzi humanitnými vedami, ozrejmiť terminológiu a pripomenúť základné zdroje, charakteristiky a princípy medicínskej etiky.

Medicínska etika

Medicínske konanie má výrazne sociálny aspekt, ktorý pramení z personálnej štruktúry ľudského bytia a zo základnej inšpirácie medicíny – altruizmu. Medicínska etika predstavuje jeden z odborov aplikovanej etiky, je súčasťou filozofickej disciplíny etiky, morálnej filozofie. Definuje zásadné etické otázky v medicíne, ktoré súvisia s novými objavmi vedy a techniky a so zvládaním moderných technológií. Hovorí o konaní dobra pre človeka so zvláštnym zreteľom na ochranu jeho života a zdravia. Hlavným atribútom medicínskej etiky je úcta k ľudskému životu od počiatku – od počatia až po prirodzenú smrť, a to najmä voči tým, ktorí sú najviac zraniteľní, bezbranní, ohrození chorobou a zlyhávaním životne dôležitých funkcií orgánov. Výraz medicínska etika je pojmovo zhodný s výrazom lekárska etika, ktorý sa majoritne používa najmä v českom jazyku, ale s jeho používaním sa možno stretnúť aj v slovenskej literatúre. Klinická etika v medicíne sa zaoberá etickými problémami v klinickej praxi. Zdravotnícka etika označuje etickú problematiku týkajúcu sa zdravotníctva všeobecne, najmä zdravotníckych systémov. Pojem deontológia (deon – gr., povinnosť) v minulosti obsahovo zodpovedal dnešnému pojmu medicínska etika a vymedzoval povinnosti lekára voči pacientom, kolegom a spoločnosti.

Medicínska etika a právo

Medicínska problematika býva často diskutovaná v morálnom aj v právnom kontexte. Vzťah etiky a práva je tesný, ale etika a právo sú rôznej podstaty. Tieto dve podstaty sú často zamieňané a môžu sa dostať do sporu. Dôvodom je, že niektoré práva nie sú všeobecne uznané a tiež, že v spoločnosti sa objavujú nové nároky, vyvierajúce z ľudskej túžby, alebo sú výsledkom konkrétnej situácie. Spory vznikajú, ak sa uplatňujú práva, ktoré sú vo vzájomnom konflikte, napr., či nositeľom práv je ľudské embryo, človek v bezvedomí a pod. Alebo sa môže vynoriť konflikt jednotlivých práv, napr. medzi právom tehotnej ženy na autonómiu a právom jej počatého dieťaťa na život.

Existujú otázky, v riešení ktorých sa zákon a etika zhodnú, tzv. legalita. Zákony zaručujú určité práva a slobody. Zákon zaručuje minimálne štandardy a vynucuje

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály