Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Zisťovanie nákladov na meranie kvality v zdravotníckych zariadeniach

Dátum: Rubrika: Trendy

Štandardizované meranie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa po takmer dvoch desaťročiach stalo bežnou a rozšírenou praxou v systéme zdravotnej starostlivosti v USA. Opatrenia súvisiace s uvedenou problematikou sa dotkli viacerých oblastí a súviseli so zlepšovaním kvality zdravotnej starostlivosti, kvality personálu, procesmi akreditácie jednotlivých zariadení, ale aj so zlepšovaním medicínskeho výskumu. Hoci aktivity zamerané na meranie kvality zdravotnej starostlivosti sú motivované snahou o zlepšenie aktuálneho stavu, súčasný prístup spôsobil aj explóziu rôznych opatrení a systém merania kvality je často charakterizovaný neefektívnosťou spôsobenou okrem iného aj navzájom sa prekrývajúcimi opatreniami.

Zhromažďovanie, spracúvanie a analyzovanie údajov o kvalite zdravotnej starostlivosti je však časovo a finančne pomerne nákladné. Zdroje, ktoré sú na túto činnosť vynakladané, odoberajú zdroje z priamej zdravotnej starostlivosti určenej pacientovi. Taktiež zaťažujú zdravotnícky personál rôznymi byrokratickými úkonmi. To zvyšuje potrebu zmierniť explozívne šírenie množstva opatrení na meranie kvality tým, že bude identifikovaný malý súbor opatrení, ktorým však bude priradená vysoká priorita.

Pri určovaní opatrení, ktoré by mali byť prioritné, je potrebné zvažovať množstvo faktorov vrátane očakávaného účinku opatrenia na pacientov a zdravotnú starostlivosť, potenciálny prínos pre medicínsky výskum alebo ich reálnu uskutočniteľnosť.

Náklady na meranie kvality

Často sa však úplne zabúda na náklady, ktoré si vyžaduje každé navrhované opatrenie na meranie kvality zdravotnej starostlivosti. Náklady na navrhované opatrenia, žiaľ, nie sú formálne zohľadnené pri ich hodnotení a výbere, keďže sú vtedy zvyčajne neznáme. Taktiež sú dostupné len obmedzené informácie o faktoroch, ktoré sú spojené s nákladmi na tieto opatrenia. Z toho vyplýva fakt, že zdravotnícke organizácie a jednotlivé nemocnice tieto náklady nezohľadňujú pri

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály