Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Kontrola zo zdravotnej poisťovne – ako sa na ňu pripraviť

Dátum: Rubrika: Právo

Zdravotné poisťovne majú zo zákona oprávnenie kontrolovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým uhrádzajú zdravotnú starostlivosť. Kontrolná činnosť je zameraná najmä na posudzovanie účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia, na rozsah a tiež kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a na dodržiavanie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Akým spôsobom však zdravotné poisťovne vykonávajú kontroly? Môžu ich realizovať aj bez predchádzajúceho upozornenia o jej výkone? Odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky, vám poskytneme v najbližších riadkoch.
Právna úprava kontrolnej činnosti zdravotných poisťovní
Primárnym právnym ­predpisom, ktorý vymedzuje podmienky pre výkon kontrolnej činnosti zdravotných poisťovní, je zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o zdravotných poisťovniach a dohľade").
Voči komu však vôbec môžu zdravotné poisťovne kontrolu vykonávať? Podľa zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade vykonávajú zdravotné poisťovne kontrolu voči (k tomu pozri § 9 ods. 1 a ods. 2 zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade):
-
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorým poskytujú úhradu za zdravotnú starostlivosť,
-
zariadeniam sociálnej pomoci, s ktorými má uzatvorenú zmluvu alebo
-
platiteľom poistného.
Realizácia kontroly zdravotnou poisťovňou
Kontrola zo strany zdravotnej poisťovne
môže byť vykonávaná aj bez predchádzajúceho oznámenia
. To znamená, že u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa môžu osoby vykonávajúce kontrolu v mene zdravotnej poisťovne objaviť kedykoľvek bez toho, aby museli na výkon kontroly vopred upozorniť. Platí však, že aj napriek tomu, že sa pred výkonom kontroly nemusí zdravotná poisťovňa vopred ohlásiť, osoby vykonávajúce kontrolu v mene zdravotnej poisťovne sa musia vždy pri príchode ku kontrolovanému subjektu (pri príchode do ambulancie poskytovateľa zdravotnej poisťovne)
preukázať služobným preukazom a zároveň písomným poverením na výkon kontroly
(k tomu pozri § 9a ods. 1 zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade). Bez toho nemôžu kontrolu v mene zdravotnej poisťovne u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti realizovať.
Samotná kontrolná činnosť zdravotnej poisťovne môže byť z hľadiska formy výkonu realizovaná (k tomu pozri § 9 ods. 3 zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade):
-
na mieste
- v danom prípade je kontrola vykonávaná priamo u kontrolovanéh
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály