Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí pacienta

Dátum: Rubrika: Právo

Ambulantná zdravotná starostlivosť sa vo všeobecnosti poskytuje priamo v ambulancii, a to počas schválených ordinačných hodín. Zo zákona je však možné poskytovať zdravotnú starostlivosť aj v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí pacienta. Takúto starostlivosť označujeme ako domáca starostlivosť. Kedy je však možné domácu starostlivosť poskytovať? Ako sa premietne jej poskytnutie v zdravotnej dokumentácii pacienta, a kto ju uhrádza? Najbližšie riadky budú venované problematike domácej starostlivosti a zákonným podmienkam pre jej poskytovanie.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti primárne počas ordinačných hodín
Každá ambulancia má svoje ordinačné hodiny, počas ktorých sa poskytuje pacientom ambulantná zdravotná starostlivosť. Aj zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o zdravotnej starostlivosti") v § 2 ods. 32 uvádza (cit.):
"Ordinačné hodiny sú časový úsek, v ktorom poskytovateľ poskytuje ambulantnú starostlivosť okrem poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej pohotovostnej služby."
Pre ordinačné hodiny platí, že musia byť schválené príslušným samosprávnym krajom. Platné právne predpisy však vo všeobecnosti neustanovujú minimálny rozsah ordinačných hodín za týždeň. Jedine v prípade všeobecných ambulancií platí, že tieto musia mať minimálne 35 ordinačných hodín za týždeň. Vo vzťahu k ordinačným hodinám a ich rozsahu je ale potrebné upozorniť na to, že môžu byť ovplyvnené zmluvnými vzťahmi so zdravotnými poisťovňami. Zdravotná poisťovňa si totižto môže ako jednu zo zmluvných požiadaviek určiť minimálny rozsah ordinačných hodín za týždeň, ktoré má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ambulancia) dodržiavať.
Doplnkové ordinačné hodiny nad rámec riadnych ordinačných hodín
Zákon o zdravotnej starostlivostivymedzuje
okrem riadnych ordinačných hodín ešte aj doplnkové ordinačné hodiny, ktoré je možné zaviesť nad rámec riadnych ordinačných hodín
(§ 2 ods. 33 zákona o zdravotnej starostlivosti). Tento inštitút si našiel miesto v rámci slovenskej legislatívy od roku 2019. Umožňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj mimo riadnych ordinačných hodín, pričom základným rozdielom oproti riadnym ordinačným hodinám je to, že počas doplnkových ordinačných hodín si zdravotnú starostlivosť hradí pacient sám.
Doplnkové ordinačné hodiny boli zavedené s tým cieľom, aby poistenci zdravotnej poisťovne, s ktorou má poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzatvorenú zmluvu (zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti), mali možnosť sa objednať aj na konkrétny termín bez čakania, a to aj mimo riadnych ordinačných hodín. Tento inštitút prišiel v čase, kedy poplatky za objednanie pacienta na konkrétny čas, resp. poplatky za prednostné ošetrenie, boli zrušené. Zavedenie doplnkových ordinačných hodín malo vyplniť vzniknutú medzeru v rozsahu oprávneného výberu poplatkov, čím by došlo k vyrovnaniu príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Tiež musia byť schválené samosprávnym krajom a navyše legislatíva pre ich zavedenie ustanovuje viacero podmienok (§ 2a zákona o zdravotnej starostlivosti). Doplnkové ordinačné hodiny musia byť určené tak, aby sa neprekrývali s bežnými ordinačnými hodinami. Ich rozsah za kalendárny týždeň nesmie presiahnuť 30 % schválených ordinačných hodín. Zároveň platí, že sa pacienti môžu na vyšet
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály