Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Ako ďalej po zrušení výmenných lístkov?

Rubrika: Očami lekára

Od 1. 4. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 34/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela“). V rámci novely sa menil aj zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), a tým sa zrušili tzv. „výmenné lístky“.

Od 1. 4. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 34/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „novela“). V rámci novely sa menil aj zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), a tým sa zrušili tzv. „výmenné lístky“.

Tie slúžili, resp. mali slúžiť ako poukaz na odborné vyšetrenie pacienta u lekára-špecialistu. Boli však iba prostriedkom komunikácie medzi všeobecným lekárom a lekárom-špecialistom pri spoločnom manažmente pacienta. Nakoniec sa však výmenné lístky dostali do úlohy „nechceného dieťaťa“ pravdepodobne preto, že neplnili funkciu, ktorá sa od nich očakávala, aj vďaka niektorým všeobecným lekárom. Výmenný lístok so strohým textom „Prosím o GE vyšetrenie“ totiž nespĺňal ani informačnú funkciu a už tobôž nie „literu zákona“.

S platnosťou od 1. apríla 2011 boli teda výmenné lístky zrušené a všeobecne záväzný právny predpis, ktorý by mal nadväzovať na novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, však v praxi zatiaľ chýba. Z tejto novely vyplýva, že špecializovaná zdravotná starostlivosť sa môže pacientovi poskytnúť bez odporúčania alebo s odporúčaním všeobecného lekára, resp. iného lekára špecialistu. Pre lekára, ktorý bude po prijatí všeobecne záväzného právneho predpisu odosielať pacienta k inému špecialistovi, vyplynie dôležitá povinnosť. Bude musieť odoslať pacienta s príslušnou dokumentáciou a výpisom zo zdravotnej dokumentácie (už sa síce nebude volať „výmenný lístok“, ale bude to v podstate podobný, možno ešte rozšírenejší dokument) k špecialistovi. Zaviaže ho k tomu práve uvedený predpis. Vzhľadom na momentálnu situáciu a administratívnu preťaženosť všeobecných lekárov i špecialistov možno očakávať, že sa tento predpis bude v praxi obchádzať.

Stále totiž platí § 24 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti, kde zostala formulácia „z vlastného podnetu... Všeobecný lekár je povinný bezodkladne poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie inému ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi v rozsahu jeho vyžiadania. Pri odosielaní osoby na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti poskytuje výpis zo zdravotnej dokumentácie z vlastného podnetu.“

Lekári sa totiž asi vzhľadom na to, že sa špecializovaná starostlivosť môže poskytnúť aj bez odporúčania, budú tejto administratíve pravdepodobne vyhýbať. Tento môj názor potvrdzuje aj právne stanovisko, ktoré som získal k uvedenému problému.

Zo stanoviska advokáta:

Ak sa však poskytuje zdravotná starostlivosť na základe odporúčania ošetrujúceho lekára, potom musí byť (zo zákona) súčasťou takého odporúčania aj výpis zo zdravotnej dokumentácie (§ 24 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti), rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania.

... keď sa chce teda oš

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály