Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Čo pacient môže, zdravotník nesmie

Rubrika: Očami lekára

Pacient a zdravotník. Dve na pohľad vzájomne odlišné entity, bez ktorých by zdravotníctvo nemohlo existovať. Hoci majú ten istý záujem, a tým je buď úplné vyliečenie pacienta, udržanie chronickej choroby v čo najdlhšej remisii alebo pri nevyliečiteľných stavoch aspoň maximálne možné zmiernenie utrpenia pacienta, cesty a spôsoby, ktorými to chcú dosiahnuť, sa často v praxi od seba diametrálne líšia. Tento článok je pokusom o analýzu ciest a spôsobov, ktoré k dosiahnutiu tohto cieľa smerujú z pohľadu oboch zainteresovaných skupín.

Na úvod treba povedať, že drvivá väčšina pacientov dodržiava aspoň základné pravidlá potrebné pri diagnostickom a liečebnom procese. Avšak nájdu sa aj takí, ktorí tento proces cielene zneužívajú vo svoj prospech, či už ide o konzultáciu svojej ­diagnózy u viacerých lekárov tej istej odbornosti, na úkor zdravotnej poisťovne alebo získanie fingovanej práceneschopnosti, či inej sociálnej výhody. Ako ich odhaliť, to je úloha pre zdravotnícky personál. Informácie, ktoré pacient pred alebo počas vyšetrenia lekárovi poskytne, nemusia byť zákonite pravdivé.

Identifikačné údaje pacienta

Nepoistený pacient

Ak si pacient svojvoľne nechá preukaz zdravotnej poisťovne po ukončení poistného vzťahu s ňou, alebo si z neho urobí relatívne dôveryhodnú fotokópiu a prestane platiť zdravotné poistenie buď z vlastnej viny (dobrovoľne nezamestnaní, vysťahovalci a pod.) alebo cielene a pri vyšetrení lekárovi predloží originál takéhoto preukazu, je len málo pravdepodobné, že lekár si bude overovať, či onen pacient nie je dlžníkom zdravotnej poisťovne alebo či je v nej vôbec poistený. Takúto kontrolu by mal lekár vo vlastnom záujme vykonať začiatkom kalendárneho roka, pretože pacient sa mohol v minulom roku prepoistiť alebo ho prepoistili bez jeho vedomia. Také prípady v praxi nie sú výnimkou. Je logické, že kapitáciu ani vyšetrenie takéhoto pacienta poisťovňa, ktorej neplatný preukaz pacient pri vyšetrení predložil, lekárovi nezaplatí.

Prípady z praxe:
1. Pacientka, občianka Maďarskej republiky, ktorá sa na Slovensko vydala, bola odoslaná všeobecnou lekárkou na odborné vyšetrenie. Originál preukazu poistenca nemala, pri vyšetrení predložila len jeho fotokópiu. Podozrenie, že pacientka nie je v SR riadne zdravotne poistená sa po telefonáte odborného lekára do príslušnej zdravotnej poisťovne potvrdilo. Keďže stav pacientky nebol urgentný, bola informovaná, ako postupovať. Začala sa vyhrážať sťažnosťou. Bola poučená v rodnom jazyku, že za toho podvodné konanie môže byť trestne stíhaná. O prípade bola informovaná odosielajúca všeobecná lekárka s otázkou, či vie, že pacientka na území SR nie je poistená. Odpoveďou bolo jej konštatovanie „no viete pán doktor, keď oni sa nedali odmietnuť...“
2. Pacient, občan SR, pracujúci v ČR, bol všeobecnou lekárkou odoslaný na odborné vyšetrenie. Pri vyšetrení tvrdil, že preukaz poisťovne zabudol doma. Po overení na webe poisťovne vyšlo najavo, že je v zozname neplatičov. Jeho odpoveďou bolo, že „už sa to rieši“. Ani stav tohto pacienta si nevyžadoval urgentné vyšetrenie, takže bol informovaný, nech sa objedná, „keď sa to dorieši“.

Zdravotný „turista“

Týmto slovným spojením sa v zdravotníckom žargóne označuje pacient, ktorý si chodí overovať svoju diagnózu k viacerým lekárom tej istej odbornosti, čo sa veľmi často deje na úkor zdravotnej ­poisťovne alebo lekára, ktorý pacienta vyšetroval ako druhý a ďalší v poradí, urobil pacientovi tie isté vyšetrenia ako prvý kolega, nevediac, že pacient t

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály