Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Diagnostický záver bez fyzikálneho vyšetrenia (kazuistika)

Dátum: Rubrika: Právo

Prezentovaná kazuistika analyzuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti výjazdovou posádkou RLP (rýchla lekárska pomoc) k 46-ročnej pacientke v skorých ranných hodinách a jej následného úmrtia do dvoch hodín po odchode posádky RLP.

Podnetom k prešetreniu a výkonu dohľadu bol písomný podnet rodinného príslušníka zomrelej pacientky (podnet manžela), v ktorom sa sťažuje na nedôsledné a nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti. V sťažnosti na lekára uvádza, že pacientka po opise ťažkostí, ako cit.: „... tlak na hrudníku medzi lopatkami, tŕpnutie rúk, problémy s dýchaním, ťažkosti, ktoré ani po užití tabletky od bolesti neprestavali, nebola ani vyšetrená...“ (fyzikálne vyšetrenie srdca, pľúc). Sťažovateľ (manžel), ktorý bol pri pacientke počas zásahu RLP dej popisoval nasledovne, cit: „...iba ju prehliadol, nepopočúval, prístrojom zmeral tlak, pulz a okysličenie krvi. Pacientka nevládala držať mikroténové vrecko, do ktorého mala dýchať, lebo jej tŕpli ruky. Lekár jej podal iba injekciu, za celý čas sa jej ani nedotkol a celý zákrok trval iba 12 až 15 minút. Lekár sa vyjadril, že je to zo stresu, a nejde o nič vážne. Pri odchode neuviedol nič, ani odporúčanie na návštevu všeobecného lekára...“

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) vykonal v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. dohľad, pričom pri vypracovaní protokolu o výkone dohľadu vychádzal zo:

  • zdravotnej dokumentácie dohliadaného subjektu,
  • stanoviska dohliadaného subjektu,
  • stanoviska odborníkov v príslušných medicínskych odborov (urgentnej medicíny a kardiológie).

Dohľad bol v zmysle zákona ukončený prerokovaním námietok k protokolu.

Úrad v rámci výkonu dohľadu preukazuje, či zdravotná starostlivosť bola/ /nebola pacientke poskytnutá správne. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je poskytovateľ povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby, so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby, so zohľadnením súčasných poznatkov lekárskej vedy.

Z anamnézy a objektívnych vyšetrení a epikritické zhrnutie

Vybrané zo zdravotnej dokumentácie všeobecného lekára v rámci súčinnosti:

  • 46-ročná žena bola riziková pacientka,
  • 12 rokov diagnostikovaná hypertenzia (1997) a liečená Vasocardinom,
  • diagnostikovaná aj hyperlipidémia (1997),
  • hepatopatia (1999),
  • pacientka nedodržiavala liečebný režim,
  • posledná návšteva u lekára bola v januári
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály