Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Dôležitosť aktívneho manažmentu pacienta v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast (kazuistika)

Dátum: Rubrika: Právo

Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) z výkonu dohľadu, v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 3-ročnému maloletému pacientovi v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast.

Poukazuje na spôsob hodnotenia správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci výkonu dohľadu, v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a upozorňuje na dôležitosť aktívneho a efektívneho manažmentu pacienta, pri zistení patologických nálezov v rámci akútneho respiračného ochorenia, na dôležitosť diferenciálnej diagnostiky, včasnej realizácie dostupných vyšetrení dôležitých pre včasné stanovenie diagnózy a zabezpečenie účinnej liečby. Zároveň poukazuje na dôležitosť informovaného súhlasu a správne vedenia zdravotnej dokumentácie v praxi všeobecných lekárov pre deti a dorast (ďalej len „VLDD“).

Úrad vykonal dohľad z podnetu rodičov maloletého, ­ktorí namietali, že: „...výsledkom liečby u lekára bolo, že ich syn skončil na ARE detskej fakultnej nemocnice kde absolvoval dve operácie pľúc, pri ktorých mu museli zobrať spodný a časť stredného laloka pravých pľúc. Detský lekár ich neposlal na žiadne odborné vyšetrenie, dal mu urobiť RTG, až na ich vyžiadanie a stále ich utešoval, že dýchanie má zlepšené. Nakoniec prišli do nemocnice, kde sa všetci zhrozili, že ich syn s pravou stranou pľúc vôbec nedýcha. V nemocnici strávil syn cca 6 týždňov, potom musel absolvovať ešte liečenie (3 týždne)...“.

Anamnéza, objektívne vyšetrenia a epikritické zhrnutie

(Vybrané zo zdravotnej dokumentácie)

Maloletý pacient bol dieťaťom z druhej gravidity matky, tehotenstvo matky bolo rizikové‚ pôrod prebehol v termíne, spontánny, pôrodná hmotnosť: 3 650 g, dĺžka: 50 cm, kriesený nebol, kojený bol 7 mesiacov, potom dostával plnú stravu. Nebol hospitalizovaný, bol sledovaný imunoalergológom pre opakovaný kašeľ, alergie na lieky a potraviny nemal. Poslednú preventívnu prehliadku absolvoval ako 3-ročný  30. 3. 2011.

Z dôvodu pretrvávajúcich infektov dýchacích ciest, aj s teplotou, absolvoval od 4. apríla 2011 do konca mája 2011, za dva mesiace 8 návštev u VLDD. Ani po liečbe (do liečby zaradené nasledovne- Ca-chloratum a Stoptussin, Nurofen, Xyzal, Dithiaden, Olynth) sa stav u maloletého nezlepšil. Pre konštatované pretrvávanie kašľa, ktorý sa zhoršoval námahou so zachrípnutím a v objektívnom náleze zistené presiaklé hrdlo, lekárom bolo odporučené alergologické vyšetrenie.

Dňa 31. 5. 2011 absolvovalo dieťa alergologické vyšetrenie. V náleze sa konštatovalo, že kašle najmä po behaní, kašeľ ho dusí, až napína, v objektívnom náleze sa zistilo drsnejšie dýchanie. Lekár – špecialista stanovil diagnózu syndróm dráždivého kašľa, IDS suspektný (imunodeficientný syndróm), recidivujúce infekcie dýchacích ciest. V liečbe bolo odporúčané pokračovať (Aeriuse, kúra Bronchovaxomom, Trifed suspenzia, pri záchvate kašľa Ventolin spray cez inhalačnú pomôcku, Rectodelt čípok podľa potreby). Odporúčaná kontrola bola do 3 mesiacov, pri problémoch skôr.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály