Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Dôležitosť diferenciálnej diagnostiky pri ochorení žalúdka pre včasné stanovenie diagnózy a zabezpečenie účinnej liečby (kazuistika)

Dátum: Rubrika: Právo

Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia z výkonu dohľadu v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 60-ročnej pacientke v rokoch 2003 až 2007 ambulantným gastroenterológom. Dohľad bol vykonaný na podnet dcéry pacientky, ktorá sa sťažovala na ambulantného gastroenterológa a nevykonanie dostupných vyšetrení (USG, CT), ktoré by viedli ku skoršiemu zisteniu diagnózy adenokarcinómu žalúdka, ktorý bol zistený až v pokročilom štádiu.

Cieľom tejto kazuistiky je poukázať na konkrétnom prípade, na dôležitosť diferenciálnej diagnostiky, realizácie dostupných vyšetrení dôležitých pre včasné stanovenie diagnózy a na zabezpečenie účinnej liečby.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) vykonal v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach“) dohľad, pričom k výkonu dohľadu si prizval konzultanta úradu v špecializačnom medicínskom odbore gastroenterológia.

Úrad v rámci výkonu dohľadu preukazuje, či zdravotná starostlivosť bola/nebola pacientovi poskytnu­tá správne v zmysle § 4 ods. 3 ­zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“).

Anamnéza, objektívne vyšetrenia a epikritické zhrnutie

(Vybrané zo zdravotnej dokumentácie)

  • Ťažkosti, pre ktoré bola pacientka (narodená 1947) liečená gastroenterológom začali v roku 2003. Prvé ­gastroenterologické vyšetrenie bolo pacientke vykonané 4. 9. 2003, kedy bola aj gastroskopovaná pre pobolievanie v epigastriu (nadbruško). Pri gastroskopii bola zistená ľahká antrumgastritída (zápal sliznice žalúdka), vyšetrenie bolo vykonané bez biopsie. Pacientke bola odporučená kombinácia liekov Venter, Ganaton.
  • Gastroenterologická kontrola 22. 9. 2003 konštatovala zlepšenie subjektívnych ťažkostí a opakované gastroskopické vyšetrenie 14. 10. 2003 preukázalo zhojenie tejto gastritídy.
  • Ďalšie gastroenterologické vyšetrenie pre opakujúce sa problémy so žalúdkom, pobolievaním a pocitom ťažoby, aj s teplotou a zvracaním, po ktorom sa pacientke uľavilo, bolo vykonané 23. 5. 2006, aj s gastrofibroskopiou, t. j. prešetrením kvôli epigastralgii (bolesť v oblasti žalúdka) – s nálezom antrum­gastritídy ľahkého stupňa.
  • Nasledovalo vyšetrenie dňa 4. 7. 2006, kedy sa už pacientka po liečbe cítila lepšie. Medzitým dňa 30. 6. 2006 sa uskutočnilo USG (sonografické vyšetrenie) brucha s negatívnym nálezom na pečeni, žlčníku, pankrease a obličkách.
  • Dňa 18. 9. 2006 bola gastroskopicky zistená antrumgastritída v remisii (zhojená). Pacientke bola odporučená diéta a antacidá (lieky neutralizujú kyselinu chlorovodíkovú v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály