Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Etické aspekty zdravotnej starostlivosti o umierajúceho žida, kresťana a moslima

Dátum: Rubrika: Právo

V súčasnej dobe sa kladie veľký dôraz na poskytovanie komplexnej kvalitnej zdravotnej starostlivosti o pacientov. Stále väčšia pozornosť sa venuje aj názorom jednotlivých kultúr na zdravie a chorobu.

Potrebný je prístup rešpektovania kultúrnych hodnôt komunity a príslušnosť k jednotlivým náboženstvám, ktoré sú významným determinantom ľudského správania. Cieľom článku je edukovať a v teoretickej rovine oboznámiť zdravotníckych pracovníkov so základnými religiami a ich rituálmi tesne pred smrťou a v prípade smrti pacienta.

Poznatky z praxe ukazujú, že nie každý zdravotnícky pracovník pozná odlišnosti jednotlivých kultúr a zároveň, že v rôznej miere akceptuje odlišnosť pacientovej kultúry alebo relígie. Takéto informácie napomáhajú porozumeniu aj individuálnemu prístupu. Zvyšuje sa tým spokojnosť pacienta s kvalitou poskytovanej starostlivosti. Významnou črtou multikultúrneho prístupu je komparatívna povaha odboru, to znamená kladenie dôrazu na porovnanie, vyhľadávanie odlišností a podobností, ktoré sa vyskytujú v liečbe, v starostlivosti o dobrú kondíciu, pri udržiavaní zdravia, prípadne i vo vyrovnávaní sa so smrťou.

Starostlivosť o umierajúceho žida

Judaizmus učí, že v chorobe a smrti nesmie byť človek opustený. Umierajúci sa má odobrať k Bohu za prítomnosti príslušníkov svojej rodiny. Má sa vyznať z hriechov a s vyznaním viery „šma jizra´el“ (počuj, Izrael) na perách opustiť tento svet. Umierajúci židovský pacient sa má na smrť pripravovať, pokiaľ je to možné, pri plnom vedomí. (Spiegel, 2007)

Dôraz na povinnosti v starostlivosti o mŕtvych je mimoriadny. Každý musí preukazovať telu zomretého patričný rešpekt a dodržiavať určitý rituál. Tento postoj vychádza z presvedčenia, že človek je obrazom Božím, a to človek celý, s dušou aj s telom. Fyzické pozostatky človeka, nositeľa obrazu Božieho, nesmú byť akokoľvek degradované. Ľudská mŕtvola nepatrí ani dedičom, ani širšej verejnosti. Jej nedotknuteľnosť je chráne

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály