Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Frustrácia z pandémie ako ju nepoznáme

Dátum: Rubrika: Trendy

Efektívne nástroje zvládania záťaže

Pandemická frustrácia začína byť imperatívnym fenoménom, s ktorým sa moderná Európa ešte nestretla. Skúsenosti z prekonávania rôznych nákaz majú krajiny Afriky, čiastočne  Ázie, avšak teraz nastala zmena, s ktorou pravdepodobne nikto nerátal a výskyt vírusu COVID-19 má svoje epicentrum v Európe a ešte hrozivejšie údaje prichádzajú z USA. Marec 2020 sa stal prelomovým aj konkrétne pre našu krajinu, náhla zmena vo všetkých oblastiach spoločenského a hospodárskeho života zasiahla do každodenného života škôl a rodín, ochromila ich fungovanie. Skvalitňovanie práce, na ktorej sme doteraz pracovali, dostáva úplne iný rozmer a situácia je o to kritickejšia, keďže ťažko je odhadnúť, aké bude mať trvanie, s čím prirodzene korešponduje nárast frustrácie a depresie zo situácií, ktoré musíme dennodenne zvládať.

„Zdravie a istoty si začíname vážiť až v momente, keď ich strácame“

J. Švejcar

Mnohí jedinci túto situáciu začínajú nezvládať, pretože krátkodobá zmena spočiatku prinášala prehnaný optimizmus, energiu, entuziazmus, avšak realita dnešných dní naopak začína prinášať enormnú záťaž, pričom asi dnes ťažko nájdeme jedinca, ktorý by aspoň v primeranej miere neprežíval „frustráciu z reality“. Strach o fyzické zdravie sa snúbi s frustračnými excesmi a je celkom pochopiteľné, že čím dlhšie bude táto situácia trvať, zjavne utrpí aj psychické zdravie, psychický komfort a psychický štandard, o ktorom sme doteraz uvažovali len okrajovo alebo ani neuvažovali, pretože sme to považovali za samozrejmé.

Bezpochyby pandémia predstavuje hrozbu zdravotnú, ekonomickú, spoločenskú. Takmer každé pandemické ochorenie spôsobuje úzkosť v najrôznejších variantoch a každá záťaž oslabuje našu odolnosť, imunitu, čím sa stávame zraniteľnejšími voči vírusu i voči okolitým vplyvom, ktoré nedokážeme adekvátne zvládať.

Frustrácia a frustrátory pandémie

Frustrácia – (z lat. frustratio; frustra – márne) zmarenie, sklamanie, beznádej, vyjadruje situáciu, ku ktorej dochádza, ak je jedinec motivovaný k určitému cieľu, ale jeho aktivity sú blokované a zabraňujú mu dosiahnuť určitý cieľ. Frustráciu môžeme chápať aj ako dlhodobejšie neuspokojovanie potrieb, nemožnosť ovplyvniť situáciu, či nezdar pri dosahovaní určitého cieľa. Moderná psychológia zdôrazňuje a potvrdzuje význam frustrácie, zvlášť vyplývajúcej z potrieb človeka, ktoré sa pri nedosahovaní cieľov, nezlepšovaní situácie alebo naopak, pri zhoršovaní podmienok, stávajú nositeľmi určitých výrazne negatívnych rysov osobnosti. Prejav negatívnych rysov osobnosti predstavuje v čase celkového spoločenského napätia mimoriadne „tenký ľad“, keďže takmer každý človek je pod tlakom a téza, že niekto má teraz zvlášť ťažkú situáciu, a preto treba byť voči nemu ohľaduplný, stráca na svojej logike, keďže v súčasnosti je každý v diskomfortnej situácii. Rovnako učitelia ako deti, rodičia, starí rodičia, podnikatelia, zamestnanci, všetci, celý štát, celý globalizovaný svet. Pandemická frustrácia je však viac ako frustrácia, ako prekážka, ide o intenzívne prežívaný osobitý pocit, ktorý predstavuje reťaz mnohých blokovaných aktivít, stereotypov, ktoré predstavujú aj časový imperatív, a o to viac, jedinec si ani nevie utvoriť konkrétnu predstavu, dokedy je ochotný a schopný zvládať dané „blokátory.“ Na rozlíšenie podnetov a situácií, ktoré vyvolávajú frustráciu odborne identifikujeme frustrátory, ktoré najčastejšie majú sociálny, materiálny a osobnostný charakter.

V čase pandémie môžeme frustráciu vnímať ako:

  • sociálnu, pri ktorej máme túžbu zapojiť sa do spoločenského diania, avšak okolnosti nám nedovoľujú v danom prostredí fungovať. Mnohí jedinci musia pracovať z domu bez zaužívaných podmienok na výkon svojej práce, prirodzene sú rušení ostatnými členmi domácnosti a napokon musia vykonávať pracovné úlohy aj so svojimi deťmi, pričom zisťujú, že tento rozmer je nad ich sily a veľmi rýchlo začínajú chápať rozmer učiteľskej profesionality, ktorú doteraz, nie v ojedinelých prípadoch, aj zaznávali. Ďalší frustrátor predstavuje regulérna prevádzka domácnosti, ktorá akonáhle nebude mať určité pravidlá a piliere, jednoducho zosype sa a vznikne mnohodimenzionálny konflikt, ktorý bude ešte ťažšie vyriešiť, ako konštruktívne znášať frustráciu a zmysluplne riadiť emotivitu.

Upozornenie a rada: Nedovoľte svojim citom, aby riadili vás, vy ste ten, kto riadi svoje city.

  • materiálnu, pri ktorej sa márne snažíme o materiálne zabezpečenie, avšak napriek všetkým okolnostiam je zrejmé, že materiálne sa budeme musieť postupne uskromniť; čím bude kríza z pandémie trvať dlhšie, tak tým viac. V tomto momente je priestor na osobnostné prehodnotenie hierarchie hodnôt, či naozaj potrebujeme toľko vždy nových a možno aj nezmyselných vecí, či hodnoty, ktorým sme prikladali veľký dôraz, zrazu zisťujeme, že majú fragmentárny význam.

Upozornenie a rada: Utrieďte si v sebe, čo vám kríza vzala a čo vám dáva, urobte si poriadok v svojich postojoch, v svojich nevyriešených predchádzajúcich problémoch. Utrieďte si postoje k svojim blízkym, k riešeniu problémov, ku kvalite komunikácie, preberte zodpovednosť za úroveň svojho správania.

V tejto frustráciou diagnostikovan

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály