Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Iatrogénne poškodenie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – bezpečnosť pacienta (kazuistika)

Dátum: Rubrika: Právo

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) sa stretáva pri šetrení podaní výkonom dohľadu v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotných poisťovniach”) ojedinele s prípadmi, kedy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v ambulantnej alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti dôjde k iatrogénnemu poškodeniu u pacienta.

Tri uvádzané vybrané prípady iatrogénnych poškodení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom, zaznamenané Úradom pri výkone dohľadu, majú za cieľ upozorniť na možnosť ich vzniku, na dôležitosť prevencie nežiaducich udalostí, spojených s poškodením zdravia pacienta v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a sú poučením pre ďalšiu medicínsku prax.

Maloletej pacientke (4 roky), na základe odporúčania ambulantného otorinolaryngológa, pre sťažené dýchanie nosom, nočné chrápanie, zistené adenoidné vegetácie a hyperplastickú ľavú tonzilu (zväčšená ľavá krčná mandľa), bol realizovaný plánovaný operačný výkon v celkovej anestézii „Adenoidectomia endoscopica, tonsillotomia l. sin., tympanocentéza l. dx.“ (odstránenie nosných mandlí a preťatie krčnej mandle vľavo, prepichnutie bubienka ihlou). V priebehu operačného zákroku vznikla u dieťaťa popálenina II b – III. stupňa dolnej pery, v dĺžke 13 mm a 8 mm vonku na koži a aj sliznici ústnej dutiny spôsobená kauterom (prístroj na vypaľovanie tkaniva).

Poznámka: Podľa údajov uvedených v operačnom zázname pri tonzilotómii, lekár držal správne kovový inštrument na uchopenie tonzily (krčnej mandle) v ľavej ruke, a ten opieral o ľavý ústny kútik a dolnú peru, čo je štandardný postup. Použitím kautera, ktorým odstraňoval časť tonzily sa nechtiac dotýkal úchopovej časti kovového inštrumentu, čím došlo pravdepodobne k popáleniu pery, kde sa horná časť tohto kovového inštrumentu dotýkala pery a kútika.

Následne po výkone bolo bezodkladne vykonané konziliárne vyšetrenie kožným lekárom s určením diagnózy: „Eschara (príškvar) na dolnej pere vľavo – etiologicky nejasná, pravdepodobne popálenina IIb – III stupňa“. Odporúčaná bola liečba ako pri popálenine, Fucidin krém 3x denne a rodičmi bol vybavený preklad do popáleninového centra v Bratislave ku konečnému ošetreniu.

U 8-ročnej maloletej pacientky pri stomatologickom zákroku, vykonávanom v celkovej anestézii, došlo k popáleniu pery. Pri výkone dohľadu bolo zistené, že kvôli strachu zo stomatologického ošetrenia bolo maloletej pacientke v stomatologickej ambulancii vykonané ošetrenie chrupu v celkovej anestézii. Chrup dieťaťa bol vyšetrený až počas narkózy.

Zhotovené boli výplne štyroch trvalých zubov. Jeden trvalý zub nebol vitálny a bol ošetrený endodonticky – výplňou koreňových kanálikov a rekonštrukčnou výplňou korunky. K popáleniu pery došlo pri extrakcii (vytrhnutí) troch mliečnych zubov, keď si ošetrujúca lekárka vyžiadala od zdravotnej sestry nástro

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály