Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Keď umrie lekár

Dátum: Rubrika: Očami lekára

Téma článku je síce smutná, ale zvlášť pre pozostalých lekára nesmierne potrebná. Po takej udalosti sú pozostalí v strese a ako prvé vybavujú formality spojené s pohrebom, mnohí z nich ani nemyslia na to, a najmä často nevedia, čo urobiť, aby neprišli o zosnulým legálne nadobudnutý majetok. Rozdielne treba riešiť formality spojené s úmrtím lekára – zamestnanca alebo lekára, ktorý bol samostatne zárobkovo činnou osobou či majiteľom súkromnej spoločnosti poskytujúcej zdravotnícke služby. V článku sa pokúsime poradiť pozostalým, aké kroky a v akom poradí by mali podniknúť, aby boli v súlade s právom a oni neprišli o lekárom legálne nadobudnutý majetok.

V praxi po úmrtí lekára môžu nastať tieto situácie:

Lekár – zamestnanec

V prípade úmrtia lekára – zamestnanca pozostalí musia riešiť iba veci, ktoré sa priamo jeho zamestnania netýkajú. Všetky náležitosti týkajúce sa jeho zamestnania spojené s jeho úmrtím zostávajú na pleciach zamestnávateľa. Ak mal lekár vlastnú pracovňu, v ktorej mal aj osobné veci, zamestnávateľ by mal etickým spôsobom vyriešiť ich odovzdanie pozostalým a pracovňu zapečatiť. Pokiaľ ide o zdravotnú dokumentáciu pacientov zosnulého lekára, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť jej ochranu tak, ako mu to prikazujú príslušné zákony. Ak ide napr. o ambulanciu v nemocnici, do ktorej vie po úmrtí lekára poslať pracovať ďalšieho svojho rovnako kvalifikovaného zamestnanca, špeciálna manipulácia so zdravotnou dokumentáciou (napr. jej odovzdanie do úschovy cestou krajského štátneho lekára), nie je potrebná. Za kvalifikáciu lekára, ktorý nastupuje na ambulanciu po zosnulom kolegovi, zodpovedá zamestnávateľ. Ten totiž dostáva povolenie na činnosť ako takú, napr. na kardiologickú ambulanciu, nie na osobu kardiológa.

Čo majú urobiť pozostalí?

Ak k úmrtiu lekára došlo mimo zdravotníckeho zariadenia, v ktorom lekár pracoval, mali by úmrtie lekára neodkladne oznámiť jeho zamestnávateľovi. Mali by tak však urobiť v záujme zachovania dobrých vzťahov so zamestnávateľom zosnulého lekára aj s ohľadom na riešenie jeho náhrady v práci.

Lekár – fyzická osoba

Ide o klasickú neštátnu ambulanciu s jedným lekárom a jednou sestrou, kde lekár pracuje ako fyzická samostatne zárobkovo činná osoba na základe licencie Slovenskej lekárskej komory a povolenia samosprávneho kraja. Po smrti lekára, ktorý podniká ako fyzická osoba, sa predmetom dedičstva stáva hnuteľný majetok ambulancie, ktorý lekár nadobudol počas podnikania a má ho riadne vedený v evidencii. Avšak najväčším „bohatstvom“ ambulancie je jej klientela a zdravotná dokumentácia, ktorá po smrti lekára musí byť odovzdaná lekárovi samosprávneho kraja. Dedičia lekára s ňou teda nemôžu voľne nakladať a už vôbec nie s ňou obchodovať alebo rozhodovať o tom, kto po zosnulom lekárovi ambulanciu prevezme. Ak boli priestory, v ktorých ambulancia sídlila, lekárovým osobným vlastníctvom a rovnako aj jej vybavenie, môžu ju dedičia po dedičskom konaní predať ako majetok, pretože ak lekár – fyzická osoba a vlastník licencie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti zomrie, jeho smrťou zaniká aj jeho licencia a tým aj možnosť zachovania kontinuity činnosti jeho ambulancie. Ambulanciu lekára – fyzickej osoby však ako celok legálnym spôsobom nemožno ani zdediť, ani predať. Možno zdediť a predať vybavenie ambulancie, ale nie jej know-how a meno a už vôbec nie jej zdravotnú dokumentáciu. Tzv. „odstupné“, ktoré za ambulanciu lekára – fyzickej osoby požadujú jeho dedičia od záujemcu o prevádzku ambulancie, zákon síce nezakazuje, ale nie je to ani povinnosť nastupujúceho lekára niečo také dedičom platiť. Prax je však taká, že ak je o ambulanciu záujem, dedičia ju určite lacno nikomu neprepustia a budú hľadať záujemcu dovtedy, kým nedostanú najvyššiu možnú cenu.

Situácia sa však môže skomplikovať, ak je dedičov viac, zosnulý lekár pred smrťou závet nenapísal a dedičia sa nebudú vedieť dohodnúť. V takom prípade reálne hrozí, že to, čo lekár za celý svoj produktívny život budoval, vyjde napokon nazmar a pre dedičov nebude mať žiadnu hodnotu. Ak bol zosnulý lekár v ambulancii jedinou osobou oprávnenou na podpisovanie účtovných dokladov, môže to dedičom narobiť nemalé problémy, pretože môžu prísť nielen o lekárom nevyúčtované peniaze od zdravotných poisťovní, ale môžu ich začať urgovať aj veritelia (prenajímateľ priestorov a

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály