Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Lekár – špecialista a jeho postavenie v systéme zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Očami lekára

Na otázky, týkajúce sa postavenia lekára – špecialistu v systéme zdravotnej starostlivosti v súčasnosti, odpovedal MUDr. Andrej Janco – prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov (SLÚŠ).

Ako hodnotíte súčasné postavenie lekára – špecialistu v systéme zdravotnej starostlivosti v porovnaní s minulosťou?

Postavenie privátneho lekára – špecialistu sa v priebehu rokov výrazne nezmenilo. Je systematicky znevýhodňované oproti postaveniu špecialistov v iných segmentoch zdravotníctva, ale rovnako je znevýhodnené napr. aj voči lekárom prvého kontaktu. Týka sa to financovania ambulancií, mzdového ohodnotenia, vzťahu k zdravotným poisťovniam, ale aj zaťaženia nezdravotníckymi činnosťami a zodpovednosti. Nežiaduci vplyv na ambulancie má prenos zodpovednosti za zlé politické rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva financií SR na výkonné zložky systému. Súkromné ambulancie, napriek tomu, že ich financovanie je jednozdrojové, nikdy nevytvorili dlh. Naproti tomu štátne zariadenia, financované z viacerých zdrojov, si najmä z oddlžovania dlhu za poistné do Sociálnej poisťovne vytvorili systém, ktorý im umožňuje pokryť celú štruktúru dlhu a hospodáriť bez výraznejších obmedzení, výdavkov, prakticky bez kontroly a bez akejkoľvek hmotnej zodpovednosti. Pre mňa je najviac deprimujúci fakt, že sa neustále v relatívnom ponímaní znižuje cena práce špecialistu. Nikto dnes nie je motivovaný medicínsky myslieť, a to spôsobuje, že zdravotnícke zariadenia produkujú výkony a predpis liekov a neuspokojujú základnú požiadavku trhu, požiadavku na vyliečenie príčiny choroby. Podľa môjho názoru je to výsledok korupčného pôsobenia výrobcov liekov a zdravotníckej techniky, a spôsobené tým, že epicentrom ich vplyvu nie sú ambulancie, ale inštitúcie, kde sa rozhoduje o ich cene, indikáciách a predpise.

Aký vplyv mali zmeny, ktoré sa v posledných rokoch udiali, na poskytovanie špecializovanej zdravotnej starostlivosti?

Možno konštatovať, že rovnako pozitívny, ako aj negatívny. Ak by som mal spomenúť pozitíva, tak rozhodne došlo ku kvalitatívnej zmene v oblasti vnútornej organizácie špecializovaných ambulantných zariadení. Skúsenosti z neustáleho boja o prežitie sa ukazujú z hľadiska schopnosti zotrvať na trhu ako rozhodujúce. Veľmi dôležitá je najmä schopnosť poskytnúť nedostatkový typ zdravotnej starostlivosti, najmä však také výkony, ktoré sú spojené s medicínskym myslením a schopnosťou riešiť podstatu pacientovho problému. To je hlavnou podmienkou pretrvania záujmu pacientov o služby ambulancie, najmä vo vysoko konkurenčnom prostredí vo veľkých mestách.

Veľký pokrok nastal aj z hľadiska schopnosti definovať záujmy súkromnej špecializovanej ambulantnej sféry a zvoliť vhodné nástroje na ich presadenie. Vďaka tomu, že sa nám podarilo výrazne posilniť vplyv Slovenskej lekárskej únie špecialistov, sa podstatne zvýšila naša schopnosť ovplyvňovať prostredie, v ktorom pôsobíme. Celkom určite sa zlepšili naše pozície pri vyjednávaniach v zdravotných poisťovniach, s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a neposlednom rade aj vzťah k Ministerstvu zdravotníctva SR. Pozitívne v ostatnom období hodnotím prístup Úradu pre d

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály