Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

MÁ ZAMESTNÁVATEĽ POVINNOSŤ ZABEZPEČIŤ DOPRAVU Z PRACOVISKA POZITÍVNE TESTOVANÉMU ZAMESTNANCOVI NA KORONAVÍRUS?

Rubrika: Právo

Aktuálne obdobie prebiehajúcich testovaní zamestnancov u veľkých zamestnávateľov na prítomnosť koronavírusu vyvoláva popri viacerých právnych problémoch, ktoré už boli opakovane pertraktované, aj pomerne jednoduché a praktické otázky súvisiace s obdobím po bezprostrednom testovaní zamestnancov. Jednou z nich je aj otázka súvisiaca s cestou zamestnancov zo zamestnania v prípade, ak sa pri testovaní preukáže, že zamestnanec je pozitívny na prítomnosť koronavírusu.

 
Vznik pozitivity ­zamestnanca v okamihu, ak sa nachádza v pries­toroch zamestnávateľa, so sebou, pochopiteľne, prináša (zdra­votnú) nespôsobilosť zamestnanca na ďalší výkon práce z dôvodu pravidelného vzniku prekážky v práci na jeho strane podľa § 141 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce"), prípadne ďalšie možnosti, ktoré pripúšťa Zákonník práce, v podobe uplatnenia výkonu práce
home office
, dovolenky, náhradného voľna a pod., ale aj jeho potrebu odísť z priestorov zamestnávateľa po takomto pozitívnom testovaní.
Problém pritom vzniká práve pri zamestnancoch, ktorí absolvovali cestu do zamestnania prostredníctvom zmluvnej dopravy zamestnávateľa, t.j. ide o prípady, kedy zamestnávateľ zabezpečuje štandardne spôsob dopravy zamestnanca do zamestnania i zo zamestnania.
Právnu úpravu v tomto ohľade uvádza ustanovenia § 221 Zákonníka práce, ktoré vymedzuje, že na účely posúdenia obsahu zodpovednostných vzťahov i poskytovania cestovných náhrad v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály