Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Náplň práce a právna zodpovednosť odborného garanta

Rubrika: Poradňa

Aká je náplň práce odborného garanta oddelenia nemocnice, jeho právna zodpovednosť a ostatné záležitosti s tým súvisiace obzvlášť v situácii, keď odborný garant nie je súčasne aj primárom oddelenia?

Aká je náplň práce odborného garanta oddelenia nemocnice, jeho právna zodpovednosť a ostatné záležitosti s tým súvisiace obzvlášť v situácii, keď odborný garant nie je súčasne aj primárom oddelenia?

Legislatíva je, pokiaľ ide o právne postavenie odborného zástupcu, pomerne skúpa. Základ právnej úpravy sa nachádza v zákone č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“).

V zmysle ustanovenia § 12 ods. 9 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti je odborný zástupca fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení. Odborný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s poskytovateľom. Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je právnickou osobou, musí mať určeného odborného zástupcu. Ten garantuje odbornú spôsobilosť právnickej osoby odborne poskytovať zdravotnú starostlivosť. Treba zdôrazniť, že ide o administratívnu zodpovednosť smerom k orgánu príslušnému na vydanie povolania na poskytovanie z

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály