Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Nárast mzdových zvýhodnení za prácu počas víkendu, vo sviatok a v noci

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Národná rada Slovenskej republiky schváleným zákonom č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela ZP“), upravila príplatky zamestnancov vykonávajúcich rizikovú a nerizikovú prácu cez sviatky, víkendy, v noci, pričom uvedené príplatky upravuje v dvoch fázach, a to predovšetkým zavedením niektorých príplatkov s účinnosťou od 1. mája 2018 a percentuálnym zvýšením príplatkov od 1. mája 2019.

Mzdové zvýhodnenie sa dotkne nielen zamestnancov v odvetví zdravotníctva, ale aj iných profesií, v ktorých pracovníci vykonávajú prácu aj mimo pracovných hodín spadajúcich do pracovných dní, napr. vo výrobnej sfére, v obchodoch, u výrobcov a dodávateľov elektriny, vody a plynu, ako aj u záchranných zložiek fungujúcich v nepretržitej prevádzke. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na margo predmetnej novely ZP už dlhšie verejne avizovali, že na poskytovanie novozavedených a zvýšených príplatkov pre svojich zamestnancov nemajú rozpočtované finančné prostriedky, a preto opodstatnene žiadajú ich čo najskoršie primerané navýšenie na ich pokrytie.

Cieľom novely je úprava percentuálnej výšky niektorých mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, v nedeľu, vo sviatok a za nočnú prácu. Zavedenie mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu a v nedeľu je jedným z opatrení s cieľom nielen mzdovo kompenzovať zamestnancom za prácu aj v týchto kalendárnych dňoch, ale súčasne aj znížiť rozsah výkonu ich práce počas nich, keďže práca počas sviatkov a víkendov predstavuje podstatný zásah do rodinného života zamestnanca vychovávajúceho deti.

Príplatky za prácu cez víkend, sviatky či za nočnú prácu upravuje § 122 až § 123 zákona č. 311/2001 Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“). Nariadením vlády SR č. 300/2018 Z. z. sa s účinnosťou od 1. januára 2019 stanovila minimálna výška mzdy pre zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou vo výške 520 €, pri hodinovej mzde sa stanovila vo výške 2,989 €/hod. Minimálne mzdové zvýhodnenie vychádza predovšetkým z týchto súm, pokiaľ nie je ďalej ustanovené, že sa vychádza z priemernej mzdy zamestnanca.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu, nočnú prácu, rizikovú a nerizikovú prácu a za prácu cez sviatok

V rámci tripartity bolo medzi sociálnymi partnermi dohodnuté postupné zvyšovanie príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, rizikovú, nočnú prácu a prácu cez sviatok v dvoch etapách, a to k 1. máju 2018 a k 1. máju 2019, keďže jednorazový skokovitý nárast mzdových nákladov na svojich zamestnancov by niektorí zamestnávatelia mali problém zvládnuť.

Pozn.: Jednotlivé kategórie príplatkov v percentách a v sumách za obdobie pred novelou ZP do 30. apríla 2018 a po novele ZP s účinnosťou v dvoch fázach od 1. mája 2018 a od 1. mája 2019 sú prehľadne uvedené v tabuľkách č. 1 – 5.

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely počítania príplatkov za sobotu začína sobota hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku. Ak dôjde k dohode medzi zamestnávateľom a vedúcim zamestnancom, mzdové zvýhodnenie vedúcemu zamestnancovi nepatrí.

Od 1. mája 2019 u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno na základe derogačnej klauzuly dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, ako je 50 %, minimálne však musí dosahovať 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Tabuľka č. 1: Príplatky za prácu k min. mzde

 

Do 30. 4. 2018

Od 1. 5. 2018

Od 1. 5. 2019

Príplatky za nočnú prácu

1. Neriziková práca

20 %

 30 %

 40 %

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály