Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Návrh vlády na zmenu právnych predpisov

Dátum: Rubrika: Trendy

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje novely právnych predpisov, ktorých ciele, návrhy a zámery vyplývajú z hlavných téz Programového vyhlásenia vlády SR rozpracovaného pre rezort zdravotníctva.

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje novely právnych predpisov, ktorých ciele, návrhy a zámery vyplývajú z hlavných téz Programového vyhlásenia vlády SR rozpracovaného pre rezort zdravotníctva. Ide o novelu zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., v rámci ktorého sa upravujú aj niektoré ustanovenia zákonov č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých predpisov v z. n. p. a č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých predpisov v z. n. p. Cieľom noviel týchto právnych predpisov je zlepšenie situácie pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ich ochrana pred vysokými doplatkami a zvýšenie transparentnosti aktivít slovenského zdravotníctva.

Kroky v prospech pacienta

Navrhovanými zmenami sa zabezpečuje ochrana pacientov pred platbami za lieky, pretože niektorí za ne platia veľkú a neustále rastúcu časť svojho príjmu. Pripravená novela ustanovuje, že zdravotne postihnutí pacienti zaplatia štvrťročne za lieky maximálne 30 eur, dôchodcovia maximálne 45 eur a doplatky nad tento limit bude uhrádzať zdravotná poisťovňa. Zároveň sa navrhuje zrušenie povinnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti u lekára špecialistu na z

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály