Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Nesprávny manažment u pacientky pri podozrení na rozvíjajúcu sa cievnu mozgovú príhodu (kazuistika)

Dátum: Rubrika: Právo

Prezentovaná kazuistika Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) analyzuje zistenia z výkonu dohľadu, v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 69-ročnej pacientke, v dobe od 30. 1. 2011 do 18. 2. 2011 na centrálnom prijímacom oddelení (CPO) a neurologickej klinike fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP). Dohľad bol vykonaný na podnet príbuznej pacientky, ktorá namietala proti neodbornému a neskorému poskytnutiu zdravotnej starostlivosti – vyšetrenie CT mozgu a neindikovanie trombolýzy.

Anamnéza, objektívne vyšetrenia a epikritické zhrnutie

69 ročná pacientka bola v minulosti liečená na vysoký krvný tlak a ischemickú chorobu srdca, iné závažnejšie ochorenia neprekonala. Pacientka prišla dňa 30. 1. 2011, t. j. v nedeľu na CPO FNsP sama, bez poukazu a anamnesticky udávala, že dva dni pozoruje slabšiu pravú ruku, zhoršenie rozprávania a v deň prijatia aj pokles pravého ústneho kútika. Po prijatí jej bola nasadená primeraná liečba (vasoaktívna a antiagregačná) a realizované štandardné hematologické a biochemické vyšetrenia.

Ďalšia diferenciálno-diagnostická úvaha poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“) sa opierala o ďalšie vyšetrenia, ktoré boli postupne realizované v následnom období hospitalizácie:

  • Dňa 1. 2. 2011 bolo realizované CT vyšetrenie mozgu, ktoré bolo bez čerstvých zmien, ale vykázalo postmalatickú léziu v centrum semiovalel.sin (t. j. zmeny po ložiskovom nedokrvení mozgu).
  • 3. 2. 2011 – Sonografické vyšetrenie (DD USG) krčných ciev, potvrdilo zúženie krčných ciev obojstranne (susp. oklúzia v oblasti bifurkácie ACI l.sin a bifurkačná stenóza ACI l.dx).
  • 4. 2. 2011 CTA (CT angiografia) extrakraniálnehokaroticko-vertebrálneho riečiska – preukázala subtotálnu odstupovú stenózu ACI l.sin.
  • Cievny chirurg pri konziliárnom vyšetrení 4. 2. 2011 odporučil MR (magnetická rezonancia) vyšetrenie mozgu za účelom vylúčenia krvácania do postihnutej oblasti mozgu.
  • 4. 2. 2011 MR vyšetrenie potvrdilo viacpočetné ischemické ložiská v ľavej hemisfére s max. v povodí ACM, s objemnejším ischemickým ložiskom v coronaradiatal.sin. v subakútnom štádiu, bez expanzívnych prejavov a bez príznakov zakrvácania.

Napriek podávanej liečbe sa zdravotný stav pacientky stále zhoršoval, prehlboval sa neurologický deficit až do obrazu pravostrannej hemiplegie(ochrnutie polovice tela) a fatických porúch(porúch reči). Cievny chirurg zvažoval aj operačné riešenie zúženej krčnej tepny, ale vzhľadom na prítomnosť zápalu pľúc, ako aj nesúhlas príbuzných, bol odporučený konzervatívny postup ďalšej liečby.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály