Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Odborný zástupca ambulancie – čo by ste mali o ňom vedieť

Dátum: Rubrika: Ekonomika a manažment

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vystupuje ako právnická osoba, musí mať určeného odborného zástupcu, ktorý bude garantovať odbornú spôsobilosť pre odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Odborného zástupcu možno určiť v rôznych druhoch zdravotníckeho povolania. Na to, aby zdravotnícky pracovník vôbec mohol vykonávať činnosť odborného zástupcu, musí spĺňať zákonom ustanovené podmienky. Dôležité je tiež vedieť aké postavenie má odborný zástupca v rámci ambulancie, a za čo nesie a nenesie zodpovednosť. Poďme sa na to spolu pozrieť.

Kto je to odborný zástupca v ambulancii
Základ právnej úpravy týkajúcej sa odborného zástupcu je obsiahnutý v zákone č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o poskytovateľoch"). Podľa § 12 ods. 9 zákona o poskytovateľoch je odborným zástupcom v ambulancii fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení.
Odborného zástupcu možno určiť v zdravotníckych povolaniach lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, technik pre zdravotnícke pomôcky, farmaceutický laborant, ortopedický technik, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik [k tomu pozri § 68 ods. 1 písm. c) zákona o poskytovateľoch].
Na to, aby zdravotnícky pracovník (v predchádzajúcom odstavci vymedzených povolaniach) mohol byť odborným zástupcom,
musí mať vydanú licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu (licencia L1C)
. Licenciu vydáva príslušná komora zdravotníckych pracovníkov (v prípade lekárov Slovenská lekárska komora) na základe žiadosti osoby, ktorá bude vykonávať činnosť odborného zástupcu.
Podmienky pre vydanie licencie
Na vydanie licencie sa podľa zákona o poskytovateľoch vyžaduje, aby bol zdravotnícky pracovník:
-
spôsobilý na právne úkony v celom rozsahu,
-
zdravotne spôsobilý (§ 32 zákona o poskytovateľoch),
-
odborne spôsobilý (§ 33 zákona o poskytovateľoch),
-
zapísaný v registri príslušnej komory zdravotníckych pracovníkov (§ 64 zákona o poskytovateľoch),
Zdravotná spôsobilosť
odborného zástupcu sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydáva všeobecný lekár budúceho odborného zástupcu (
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály