Portál určený zdravotníckym pracovníkom, právnikom a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií

Online časopis

Odvolanie informovaného súhlasu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti

Dátum: Rubrika: Právo

Poučenie pacienta spojené s následným informovaným súhlasom by mali byť základným predpokladom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Udelenie informovaného súhlasu však nie je absolútne nezmeniteľným právnym úkonom, a táto skutočnosť je reflektovaná aj slovenským právnym poriadkom. Z tohto dôvodu existuje v rámci slovenského medicínskeho práva aj inštitút odvolania informovaného súhlasu. V tomto príspevku sa bližšie pozrieme na niektoré jeho problematické aspekty.

Základným predpisom upravujúcim informovaný súhlas s po­skytnutím zdravotnej starostlivosti je zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“). Odvolanie informovaného súhlasu je v predmetnom zákone upravené jednak v rámci všeobecných ustanovení o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale aj v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v osobitných prípadoch, akým je napríklad biomedicínsky výskum.

Informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti má v praxi niekoľko funkcií. Jednou z hlavných funkcií je aj funkcia dôkazná. Nemožno však zabúdať, že informovaný súhlas nemusí byť vždy len dôkazom v prospech poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ale naopak aj dôkazom proti nemu (napríklad v prípade nepredvídaných komplikácií alebo pri nedostatočnej individualizácii informovaného súhlasu). [1]

Poučenie a informovaný súhlas

Poskytnutie poučenia pacientovi a získanie jeho informovaného súhlasu pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti sú základnými povinnosťami poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Podľa § 6 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti má ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinnosť pacienta: „informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.“ Podľa § 6 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti je informovaný súhlas preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie alebo odmietnutie poučenia. Z hľadiska následnej možnosti odvolať informovaný súhlas, je pritom irelevantné, či udeleniu informovaného súhlasu predchádzalo poučenie alebo bolo poučenie odmietnuté.

Zákon o zdravotnej starostlivosti výslovne neupravuje, že obsahom poučenia pacienta pred získaním informovaného súhlasu má byť aj informácia o jeho práve odvolať informovaný súhlas. Vedia však vôbec pacienti, že môžu informovaný súhlas odvolať? Na túto otázku nedokážeme relevantne odpovedať, avšak predpokladáme skôr nižšie právne povedomie v tejto oblasti.

Obsah poučenia upravený v zákon

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály